Meest veilige, duurzame en competetieve chemie- en materialensite van West-Europa

De ambitie van Chemelot is om door te groeien tot de meest veilige, meest duurzame en meest concurrerende chemie- en materialensite van Europa. Chemelot wil voorop lopen in kennis- en innovatie om zo de transitie naar een duurzame en circulaire economie te versnellen. Circulaire grondstoffen en verduurzaming van de energiebehoefte staan hierbij centraal. De site werkt toe naar klimaatneutraliteit in 2050 en wil de maatschappelijk verantwoorde groeimotor voor economie en werkgelegenheid in de regio zijn.

Masterplan 2030: strategisch en flexibel

Een belangrijke bouwsteen om de ambitie waar te maken, is het Masterplan Chemelot 2030. In opdracht van DSM Nederland en Chemelot ontwikkelde Royal HaskoningDHV samen met partijen op de site en overheden dit plan. Centraal staan de ambitie en beoogde ontwikkelingen op het gebied van klimaatneutraliteit, circulaire chemie, duurzaam ruimte- en watergebruik en multimodaal transport voor de periode tot 2030. Positieve besluitvorming over het plan heeft plaatsgevonden in de Chemelot Board. Het Masterplan is een flexibel ‘levend’ plan dat de komende jaren vanuit een programmabureau wordt geïmplementeerd en jaarlijks geüpdate.

Ontwikkelingen in samenhang

Het Masterplan heeft een integrerende en coördinerende rol in de planvorming op de site: de duurzaamheidsagenda van de site, het acquisitieprogramma en de veiligheidsvisie zijn geïntegreerd in het plan. Via een uitgebreid proces met stakeholders zijn de belangrijkste uitdagingen voor de site gedefinieerd, scenario’s opgesteld en oplossingen geselecteerd. In het Masterplan Chemelot 2030 wordt ook rekening gehouden met de verschillende overheidsplannen op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Bart Brorens, Royal HaskoningDHV: ‘Duurzame, veilige en concurrerende ontwikkeling van een site met deze mate van complexiteit vraagt een breed gedragen visie op de toekomst, maar ook een concreet plan. Door de kennis van de partijen op de site én overheden te combineren met input van experts is ligt er meer dan dat plan, er is ook een voelbare drive om gezamenlijk stappen voorwaarts te zetten’.