Met smart station inzicht in voetgangersstromen op Leiden Centraal | Royal HaskoningDHV

SMART stations

Voor het verkrijgen van inzicht in de verschillende gebruikers van station Leiden, heeft Royal HaskoningDHV ‘SMART Station’ ingezet. Dit geavanceerde meetsysteem is in samenwerking met NS specifiek voor stationsomgevingen ontwikkeld en meet via Bluetooth, Wi-Fi en infrarood de bewegingen van voetgangers. Op station Leiden zijn gedurende 6 weken de loopstromen in de voetgangerstunnel gemonitord door gebruik te maken van geavanceerd meetapparatuur.

Aan de hand van de verkregen data zijn de verschillende passagiersstromen op station Leiden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • reizigers die arriveren en vertrekken;
  • bezoekers die gebruik maken van de winkel- en horecafaciliteiten op het station;
  • voetgangers die het station gebruiken als de snelste route naar hun bestemming.

Optimaliseren station dankzij inzicht in looproutes

De tijdelijk metingen hebben op kwantitatieve wijze inzicht gegeven in de verschillende looproutes op station Leiden. De resultaten van de metingen heeft NS Reizigers gebruikt om gesprekken te voeren met de gemeente en andere stakeholders over het gebruik van het station als voetgangersverbinding tussen de twee aanpalende wijken.