In verband met de herontwikkeling van Station Groningen had ProRail de behoefte aan kwantitatief inzicht in de huidige transfercapaciteit en transferkwaliteit. Het bieden van snelle, comfortabele en veilige looproutes voor het grote aantal reizigers op dit station was namelijk een van de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp.

Meten van reizigersstromen

  • Reizigers (anoniem) volgen met behulp van Bluetooth/Wi-Fi Scanunits;
  • Passanten tellen met behulp van tel-units.

De verkregen data over reizigersaantallen, dichtheden en tijden zijn vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd aan ProRail. Deze informatie liet zien aan welke looproutes reizigers de voorkeur geven. Daarnaast bood het inzicht in verbeter- en knelpunten op het station. De betrokken stakeholders konden met behulp van dit inzicht gemakkelijker een keuze maken tussen de verschillende ontwerpvarianten. Deze keuze kon worden gebaseerd op feitelijke constateringen in plaats van aannames. De data toonden bijvoorbeeld aan dat de focus in het ontwerp meer op de zij- in plaats van de hoofdingang moest liggen. De data zijn daarnaast gebruikt om de voorkeursvariant te simuleren, zodat het ontwerp verder kon worden aangescherpt.