HVC heeft in November 2018 van het ministerie van Economische Zaken een opsporingsvergunning gekregen voor geothermie in de gemeente Den Helder, Noord-Holland. Eerder is een intentieovereekomst getekend tussen de gemeente, HVC en zeven partners om te onderzoeken hoe een duurzaam warmtenet gerealiseerd kan worden. Startpunt hiervoor is het bestaande warmtenetwerk op het terrein van de Koninklijke Marine. De bron van warmte zou geothermie kunnen zijn. Eén van de onderdelen van het onderzoek naar het geothermieproject is het bepalen van een mogelijke locatie voor de geothermieboringen. HVC heeft hiervoor een aantal potentiële locaties geselecteerd.

Elk van de locaties heeft specifieke voor- en nadelen op economisch, geologisch en technisch gebied. Om tot een definitieve locatiekeuze te komen is echter ook inzicht nodig in de milieuaspecten en omgevingsfactoren. HVC heeft hiertoe Royal HaskoningDHV de opdracht gegeven om omgevingsgerelateerde aandachtspunten, aanbevelingen en potentiële showstoppers in beeld te brengen.

Op basis van bureaustudies en een veldbezoek is in beeld gebracht welke aandachtspunten, aanbevelingen en potentiële showstoppers er zijn met betrekking tot een geothermieproject op elk van de locaties in Den Helder. Hierover is een beknopte rapportage opgesteld.

Deze rapportage is voor de betrokken partijen een belangrijk referentiekader om een uiteindelijke locatiekeuze te maken.