Mobiliteitstransitie Dokkum

Dokkum is een historische stad, Bonifatiusstad en keerpunt van de Elfstedentocht, en heeft als winkelstad een sterke regionale functie. Ook neemt het toerisme in de binnenstad toe. De mobiliteitsdruk op de stad is groot en neemt alsmaar toe. Enerzijds dient de stad goed toegankelijk te blijven om bijvoorbeeld bevoorrading te garanderen, maar anderzijds moet de druk die dit op de openbare ruimte geeft de verblijfsfunctie niet in de weg staan. Er moet daarom een nieuwe, duurzame balans gezocht worden om de leefbaarheid en toegankelijkheid van de stad te verbeteren en de stad toekomstbestendig te maken. Dit betekent, dat er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van mobiliteit. Royal HaskoningDHV heeft voor Dokkum een onderzoek uitgevoerd naar een autoluw centrum en samen met stakeholders een ambitie en de uitgangspunten vastgesteld.

De binnenstad als ontmoetingsplek 

Omdat in Dokkum het toerisme in de binnenstad sterk toeneemt en er hierdoor een verschuiving is van retail naar horeca, is er een ontwikkeling gaande van ‘place to buy’ naar ‘place to be (and buy)’. De binnenstad zou daarom een mix moeten zijn van verblijven, wonen en retail in een attractieve en gezonde leefomgeving. Hier hoort bij dat het verkeer in de stad ook op een duurzame manier wordt ingericht.

Het is belangrijk, dat Dokkum inspeelt op deze ontwikkeling. Daar hoort ook optimalisatie van verkeer bij. Verschillende verkeersstromen (voetgangers, fiets, 
(vracht-)auto en bestelbussen) maken in toenemende mate gebruik van dezelfde openbare ruimte, waardoor er knelpunten in logistiek en bevoorrading zijn ontstaan. Tevens blijft er zo weinig ruimte over voor de bezoeker die graag prettig wil verblijven in de stad. HHet verlengen van de verblijftijd van bezoekers is voor de horeca, maar óók voor retailondernemers bovendien gunstig voor de omzet. Daarom dient er ook een prettige en veilige omgeving gecreëerd te worden. Het uitgangspunt is, dat de binnenstad van Dokkum een aantrekkelijke, sfeervolle ontmoetingsplek is, die tegelijkertijd ook bereikbaar blijft voor diegene die er voor een snelle boodschap komt.

Een stapsgewijze aanpak met participatie van lokale stakeholders

Onze ervaring leert, dat het voor een succesvolle implementatie essentieel is om de lokale stakeholders mee te nemen. In Dokkum hebben we daarom eerst bilaterale gesprekken gevoerd met alle betrokkenen: ‘Wat zijn hún wensen en waar zien zij kansen?’. Vervolgens is in een gezamenlijke sessie gekeken naar de ambitie en de belangrijkste thema’s. Hieruit zijn een aantal oplossingsrichtingen gedestilleerd, die vervolgens zijn getoetst onder de betrokken stakeholders.

Doordat het advies bottom-up is opgesteld, is er direct draagvlak voor de concrete acties. Als onafhankelijk expert hebben wij daarbij de kennis in huis om te ondersteunen bij de specifieke lokale situatie.

Het resultaat: gezamenlijk de eerste stappen naar de mobiliteitstransitie 

Het resultaat van dit proces is een gezamenlijk vastgestelde ambitie en een advies over de belangrijkste thema’s, met bijbehorende oplossingsrichtingen en maatregelen. De neuzen staan dus dezelfde kant op. Deze maatregelen zijn soms concreet en snel uit te voeren (quick wins), waar andere maatregelen meer voor de lange termijn zijn en nog verdere uitwerking nodig hebben. 

Met dit advies kan de gemeente Noardeast-Fryslân stappen zetten in de mobiliteitstransitie. Stappen naar het verbeteren van de leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad mét draagvlak van ondernemers, bewoners en andere betrokkenen.

Jelle Reitsma, Noardeast-Fryslân: ‘Wij zijn erg blij met dit onderzoek dat door Royal HaskoningDHV is uitgevoerd. Dankzij de ruime aandacht die zij aan de lokale stakeholders hebben geschonken, is er direct draagvlak voor de oplossingen. Hiermee wordt een aantrekkelijke ‘place to be and buy’ gecreëerd, waar alle betrokken partijen in Dokkum profijt van hebben.’