Het project

In opdracht van Zorginstituut Nederland hebben meerdere dataspecialisten van voormalig Ynformed (onderdeel van Royal HaskoningDHV), samen met zorgaanbieder tanteLouise en designspecialist ICATT, een proof of concept ontwikkelt waarin tekst- en beeldanalyse toegepast wordt op verschillende databronnen. De tool classificeert geautomatiseerd beschrijvingen en referenties over zorginstellingen uit verschillende tekstuele bronnen aan de hand van een gekozen thema relevant voor de verpleeghuiszorg.

De uitdaging

Hoe bepaalt een (toekomstige) cliënt welk verpleeghuis bij hem of haar past? Kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg wordt voornamelijk weergegeven in getallen, terwijl teksten, foto’s en video’s hierin minstens zo belangrijk zijn. Persoonlijke verhalen en referenties kunnen de cijfers van een context voorzien. Hoe kan de grote hoeveelheid narratieve informatie in de verpleeghuiszorg gebruikt worden als kwaliteitsinformatie voor cliënten, mantelzorgers en professionals? Daarom organiseerde Zorginstituut Nederland in februari 2019 een hackathon verschillende organisaties uit zorg, techniek en wetenschap werden gevraagd om samen na te denken over een manier om op innovatieve wijze gebruik te maken van narratieve informatie als kwaliteitsinformatie over verpleeghuiszorg. Het winnende consortium – met het concept Het Verhalenvenster - bestond uit zorgaanbieder tanteLouise, designspecialist ICATT en dataspecialist Royal HaskoningDHV.

De aanpak

Het consortium is in een flexibele aanpak genaamd Scrum te werk gegaan om zo snel mogelijk de krachten van alle partijen te benutten en deze regelmatig te toetsen bij elkaar en het Zorginstituut. Tijdens de eerste gesprekken kwam het idee naar voren om een interactieve tool te maken waar verhalen uit verschillende bronnen automatisch geclassificeerd werden naar een bepaald thema. Dit met als doel dat cliënten en mantelzorgers meer informatie beschikbaar hebben bij het maken van een keuze voor een verpleeghuisinstelling. Noodzakelijke stappen hierbij zijn:

  • Het bepalen van de bronnen van narratieve informatie
  • Het kiezen van een relevant thema uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg om de eerste proof of concept mee te maken
  • Het maken van een lijst met alle mogelijke woorden die te maken hebben met het gekozen thema
  • Het bouwen van een algoritme om de gekozen bronnen binnen te halen, op te schonen, te ontleden en te classificeren of ze voldoen aan het gekozen thema
  • Het bouwen van een interactieve interface die gebruikersvriendelijk is en aansluit bij de doelgroep
  • Het toetsen van de tool bij de doelgroep

De dataspecialisten hebben zich voornamelijk beziggehouden met het bouwen van een textmining algoritme. Textmining is een digitaal proces om waardevolle informatie uit een grote hoeveelheid geschreven tekst te halen. Dit algoritme wordt gebruikt om verhalen uit inspectierapporten, kwaliteitsverslagen en cliëntreviews te beoordelen op hun verhouding tot het gekozen thema: ‘Ik kan naar buiten gaan als ik dat wil’. Samen met tanteLouise is een woordenlijst opgesteld die gebruikt is voor de classificatie van deze verhalen. Uiteindelijk zijn de relevante verhalen doorgegeven aan ICATT die vervolgens deze heeft gebruikt voor het maken van de website (zie figuur).

De oplossing

Het eindproduct is een website waarin alle bovengenoemde elementen samenkomen. Het betreft een interface dat op een creatieve manier wordt weergegeven. Het geeft relevante verhalen weer die er zijn gevonden voor een bepaald thema, binnen verschillende instellingen. Ook wordt weergegeven uit welke bronnen deze komen. Daarnaast is het mogelijk om deze verhalen te lezen en direct door te klikken naar de bron van dit verhaal. Daardoor kan je het ook in een bredere context plaatsen.

“Op deze manier proberen we het cliënten, mantelzorgers, en zorgprofessionals zo makkelijk mogelijk te maken om een goed beeld te krijgen van de verschillende soorten verhalen die er spelen binnen een verpleeghuisorganisatie omtrent belangrijke thema’s.”

Ruben Peeters, Manager Business Development Healthcare

De resultaten

Het Verhalenvenster geeft een mooie inkijk in wat er allemaal mogelijk is om meer waarde te halen uit narratieve informatie. Met textmining is het mogelijk om de grote hoeveelheden narratieve informatie binnen de zorg inzichtelijk te maken en daadwerkelijk te gebruiken om de cliënten beter te informeren. Het Verhalenvenster is getest onder een groep cliënten van tanteLouise en deze waren erg enthousiast. De ontwikkelde oplossing is een eerste stap in de grotere ambitie om een toegankelijke tool te bouwen waar voor alle verschillende thema’s van het kwaliteitskader.

Narratieve informatie als kwaliteitsinformatie voor zorginstituut Nederland | Royal HaskoningDHV

Toekomstgerichte zorgomgeving met de kracht van data

Complexere zorg en technische vernieuwingen leiden tot andere wensen voor zorgvastgoed. Is uw zorggebouw klaar voor de toekomst?

Lees meer