De opgave

Door de toenemende verkeersdruk is de (regionale) bereikbaarheid van de haven van Rotterdam een belangrijk aandachtspunt. Waar bevinden zich in het huidige netwerk knelpunten en waar ontstaan de komende jaren knelpunten voor het vrachtverkeer? Ook dient het verkeersmodel inzicht te kunnen geven in de huidige en toekomstige bereikbaarheid van het havengebied voor werknemers. 

Dynamisch verkeersmodel biedt oplossing

Om de bereikbaarheid voor de lange termijn in kaart te brengen is een dynamisch verkeersmodel ontwikkeld (HVM4.0). In dit dynamisch verkeersmodel is specifiek aandacht besteed aan de productie en attractie van het havenbedrijf en de relatiepatronen van het vrachtverkeer. De verplaatsingen van vrachtverkeer worden in het verkeersmodel verrijkt op basis van BlueTooth inwingegevens en tonnages aan overslag. 

State-of-the art verkeersmodel geeft hoger totaalresultaat

Het dynamisch verkeersmodel geeft inzicht in de bereikbaarheid van havengebied, inclusief achterlandverbindingen, voor de korte en lange termijn. Het model is voor het Havenbedrijf Rotterdam een aanvulling op de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) die door het Rijk wordt opgesteld en geeft zo een hoger totaalresultaat om de juiste beslissingen weloverwogen te nemen.

Vroegtijdig inzicht in verschillende scenario’s

Met het HVM4.0 verkeersmodel van Royal HaskoningDHV kan de Port of Rotterdam voor verschillende groeiscenario’s in een vroegtijdig stadium knelpunten zichtbaar maken en de effecten van maatregelen voor het oplossen van knelpunten doorrekenen en analyseren. Dit alles om de bereikbaarheid van het havengebied op korte en lange termijn te garanderen waardoor de kerntaak, een bereikbare haven met vlotte en veilige afhandeling van goederen, geborgd blijft voor de toekomst.
 
Het door Royal HaskoningDHV gebouwde en beheerde Haven Verkeers Model (HVM) is voor het Havenbedrijf Rotterdam een belangrijk, frequent in te zetten, hulpmiddel en gereedschap bij uiteenlopende studie- en adviestoepassingen op het gebied van bereikbaarheid, gebiedsontwikkeling en milieu. De mesoscopische modelbenadering sluit naadloos aan bij de dynamiek aan verschillende gebruiksbehoeftes van het verkeersmodel. De gezamenlijk ontwikkelde kennis en ervaring met het HVM heeft geleid tot partnership en vertrouwen in de resultaten uit het model.

Bob Dodemont

Havenbedrijf Rotterdam