De uitdaging

In 2018 hebben wij voor opdrachtgever Feyenoord City, een combinatie van de betaald voetbalorganisatie Feyenoord en het Stadion Feyenoord, het Voorlopig Ontwerp opgesteld voor een nieuw stadion. Dit gebeurde in samenwerking met onder andere OMA. Wij hebben hiervoor ontwerpdiensten vervuld voor de disciplines Constructies, Windhinder, Gebouwinstallaties, MER, Duurzaamheid, Geluid, Verkeer en Ondergrondse infrastructuuur. Sinds februari 2019 heeft het Voorlopig Ontwerp zijn vervolg gekregen in de fase Definitief Ontwerp waar we nu volop mee aan het werk zijn.

De wens van de klant bestaat uit een geheel nieuw stadion voor 63.000 toeschouwers, dat komt te liggen iets noordelijk van de locatie van de bestaande Kuip. Er wordt ongeveer 70.000 m2 bruto vloeroppervlakte toegevoegd voor horeca, sanitaire voorzieningen, persruimtes, voetbaltechnische zaken, vergaderlocaties, business area’s en parkeren. De tribunes worden geheel overkapt en boven het veld komt een beweegbaar dak te liggen. Technisch zeer interessant is de positionering tussen het NS-emplacement aan de westzijde en de Maas aan de oostzijde. Ook de Korte Stadionweg en een belangrijk tracé met regionale nutsleidingen zullen een uitdaging vormen bij de integrale inpassing ervan. Het stadion is ontworpen als het meest duurzame stadion van Nederland.

Onze oplossing

Het toepassen van Parametrisch Ontwerpen als methode blijkt op zeer efficiënte wijze het meest optimale resultaat op te leveren voor de zichtlijnen van alle individuele zitplaatsen, de nummer één succes-indicator voor het beleven van voetbal. Ook is het een methode die een oplossing biedt voor het ontwerpen binnen een scherp budget, mede door het vroegtijdig inzicht in alle te bouwen componenten – en daarmee de bouwkosten. Om aan te sluiten bij de duurzaamheidseis vanuit de opdrachtgever zal het stadion energie opwekken voor het gebied dat om het stadion heen ontwikkeld wordt. Ook op overige duurzaamheidsthema´s scoort het stadion hoger dan de concurrentie.

Bovendien zijn we aan de hand van het parametrische model in staat geweest om in een vroeg stadium uitgebreide 3D-visualisaties te genereren waarmee de klant helder inzicht in het ontwerp kreeg. Dit had zij nodig om samen met haar achterban de juiste beslissingen te kunnen nemen. Met de wijze van modelleren waren wij in staat om in enkele dagen tijd serieuze varianten op het gebied van zowel constructies als installaties als duurzaamheid te bestuderen, door te rekenen én af te prijzen. Met deze gegevens in de hand hebben we samen met de opdrachtgever de juiste aan te houden koers voor het ontwerp weten te bepalen.

Het maken van een goed integraal ontwerp waarin de belangen van opdrachtgever en de stakeholders recht wordt aangedaan is bij een dergelijk groot en complex project een technische uitdaging op zichzelf. De uitdaging werd vergroot door het bijzonder ambitieuze schetsontwerp dat door OMA is neergelegd als startpunt voor het Voorlopig Ontwerp, zeker omdat het beschikbare bouwbudget scherp is weggezet. Gedegen technische vakkennis gepaard met parametrisch ontwerpen hebben ons in staat gesteld deze uitdaging vanuit de opdrachtgever succesvol in te vullen.

De uitkomst

Bij afronding van het Voorlopig Ontwerp hebben we een uitgebreid fasedocument geleverd waarin alle op dat moment bekende en relevante aspecten zijn gepositioneerd: het integrale ontwerp zelf, de omgeving en haar raakvlakken. Het VO voldoet aan het technische Programma van Eisen en ligt binnen het beschikbare budget. Na een beoordeling- en herbezinningsperiode waarin alle wensen en eisen nogmaals zijn belicht en de financiering wederom is bestudeerd, heeft Feyenoord City begin 2019 besloten om door te gaan met de fase Definitief Ontwerp.