Onze oplossing

Het nieuwe stadskantoor maakt deel uit van het plangebied De Maaswaard. In dit gebied wordt een warmte-koude-opslagsysteem aangelegd, waarvan ook het stadskantoor gebruik zal maken. Daarnaast zijn de volgende C2C ®-oplossingen toegepast:
  • Ventilatiesysteem op basis van natuurlijke circulatie. De lucht wordt aangevoerd naar een kas op het dak, en daar gezuiverd. De afvoerlucht verdwijnt via vides en een zonneschoorsteen op het dak.
  • De luchtkwaliteit wordt verder verbeterd door middel van een groene gevel.
  • Een helofyten zone voorziet in de zuivering van grijs water.

Het gebouw is niet alleen efficiënt maar ook doelmatig in het gebruik van ruimte. Onder het stadskantoor ligt een parkeergarage van drie lagen, waar optimaal gebruik is gemaakt van de ruimte, natuurlijke ventilatie en daglicht.

Het resultaat

Het gebouw is ontworpen door Kraaijvanger Architecten en is opgeleverd in 2017. Een belangrijk aspect van het gebouw is de flexibiliteit met het oog op de eisen van de toekomst. Het gebouw is nu voorzien van zeer geavanceerde faciliteiten. Als onderdeel van het ontwerpproces zijn echter enkele scenario's ontwikkeld op het gebied van energie, lucht, water, beheer en materialen, die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen ten aanzien van energie- en materiaalneutraal gebruik in de nabije toekomst kunnen worden behaald.

Een aantoonbaar duurzaam en gezond gebouw is gewoon te realiseren:

De resultaten van de individuele enquetes laten een significante verbetering zien in de waargenomen binnenmilieukwaliteit. Ook in de productiviteit van de werknemers is een stijging te zien, welke gemeten is door werktevredenheid en een verminderd ziekteverzuim met gebouwgerelateerde klachten van 2%.

Nils Kok

The Benefits of healthy buildings, PLoS ONE

Lees het hele rapport