De uitdaging

In Venlo is aan de rivier de Maas een nieuw stadskantoor gebouwd; een uitdagend project in vele opzichten. In lijn met de ambities van de gemeente Venlo, is het gebouw ontworpen volgens het principe Cradle to Cradle (C2C®). Belangrijke aspecten hierbij waren een uitmuntend binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. Verder moest het gebouw klaar zijn voor energie- en materiaalneutraal gebruik in de nabije toekomst.

Onze oplossing

Het nieuwe stadskantoor maakt deel uit van het plangebied De Maaswaard. In dit gebied wordt een warmte-koude-opslagsysteem aangelegd, waarvan ook het stadskantoor gebruik zal maken. Daarnaast zijn de volgende C2C ®-oplossingen toegepast:
  • Ventilatiesysteem op basis van natuurlijke circulatie. De lucht wordt aangevoerd naar een kas op het dak, en daar gezuiverd. De afvoerlucht verdwijnt via vides en een zonneschoorsteen op het dak (zie afbeelding).
  • De luchtkwaliteit wordt verder verbeterd door middel van een groene gevel.
  • Een helofyten zone voorziet in de zuivering van grijs water.

Het gebouw is niet alleen efficiënt maar ook doelmatig in het gebruik van ruimte. Onder het stadskantoor ligt een parkeergarage van drie lagen, waar optimaal gebruik is gemaakt van de ruimte, natuurlijke ventilatie en daglicht.

Het resultaat

Het gebouw is ontworpen door Kraaijvanger Architecten en is opgeleverd in 2017. Een belangrijk aspect van het gebouw is de flexibiliteit met het oog op de eisen van de toekomst. Het gebouw is nu voorzien van zeer geavanceerde faciliteiten. Als onderdeel van het ontwerpproces zijn echter enkele scenario's ontwikkeld op het gebied van energie, lucht, water, beheer en materialen, die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen ten aanzien van energie- en materiaalneutraal gebruik in de nabije toekomst kunnen worden behaald.

Nieuw stadskantoor Venlo | Royal HaskoningDHV