In het najaar van 2013 sloot De Pier, hét gezicht van Scheveningen en Den Haag, haar deuren. Een stukje Nederlands erfgoed dreigde hiermee te verdwijnen. Investeerders KondorWessels Vastgoed en DanZep kochten de icoon en gaven het hiermee een tweede leven. Terwijl de commerciële exploitatiemogelijkheden werden onderzocht, is De Pier in korte tijd klaargestoomd voor openstelling. Royal HaskoningDHV tekende voor constructie- en brandveiligheidsadvies, zodat de Pier van Scheveningen aan alle technische- en brandveiligheidseisen voldoet om elk jaar duizenden bezoekers te verwelkomen. De Pier werd in 2015 weer toegankelijk voor publiek.

Invloed van het zoute klimaat

Hoewel de constructie op de korte termijn veilig is, zal deze dat ook op de lange termijn moeten blijven. Royal HaskoningDHV maakte gefaseerde monitorings- en onderhoudsadviezen op maat voor de komende vijf jaar én voor de lange termijn. Royal HaskoningDHV is vanaf begin de jaren '90 betrokken bij de constructieve veiligheid van De Pier. Hierdoor beschikken de betrokken adviseurs over heel specifieke kennis over de invloed van het zoute zeeklimaat op de constructie van de pier. 

De pier | Royal HaskoningDHV
© Treffendbeeld.nl

Veilig en snel ontruimen op een eiland

Het brandbeveiligingsplan garandeert de veiligheid van de bezoekers, zonder dat zij en de toekomstige ondernemers teveel hinder van de maatregelen ondervinden. Omdat het een eiland betreft, is het ontruimingsplan van groot belang en complex. Een creatieve uitdaging die uiteindelijk leidt tot een veilige vluchtroute, ongeacht welke activiteiten er op De Pier zullen plaatsvinden. Het eiland en de promenade moeten flexibel ingezet kunnen worden voor veel toepassingen.

De Pier van Scheveningen zal voor 5 jaar geëxploiteerd worden, tegelijkertijd wordt er de komende jaren samen met de gemeente, ondernemers, bewoners en andere partijen een plan ontwikkeld om De Pier een duurzaam bestaan te geven.