In 2014 heeft Rijkswaterstaat een aanbesteding gehouden voor dit DBFM-contract. De aannemer neemt niet alleen de bouw voor zijn rekening, maar ook het ontwerp, de financiering en het onderhoud voor een periode van 26 jaar. De beschikbare ruimte voor de nieuwe sluis is beperkt en er moet dicht op de bestaande sluizen van het complex worden gebouwd. De combinatie van het werken in de primaire waterkering en de hoge eisen voor betrouwbaarheid en de risico’s voor de goede werking van de bestaande Noordersluis maken het project nog ingewikkelder.

Consortium OpenIJ

De sluis moet het achterland aantoonbaar betrouwbaar beschermen tegen overstroming en moet tegelijk de grootste schepen doorlaten naar de haven van Amsterdam. Dit ‘aantoonbaar betrouwbaar’ werken stelt extra hoge eisen aan de verificatie en validatie van het ontwerp en moet de risico’s verkleinen. Het consortium OpenIJ (waarin BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF participeren met Boskalis en Van Oord als onderaannemers) heeft met ondersteuning van onder meer Royal HaskoningDHV het project gegund gekregen.

Multidisciplinair team experts

Royal HaskoningDHV heeft een belangrijke rol gespeeld in de tenderfase met een multidisciplinair team van onder andere constructeurs, 3D-tekenaars en EMVI-schrijvers, experts in onder meer zout-zoetscheiding, vismigratie, nautische aspecten, dijkenbouw en geluidberekeningen. In de realisatiefase ligt het accent van de werkzaamheden van Royal HaskoningDHV op het ontwerp en de berekening van de  betonconstructie van de sluiswanden en alle overige elementen, diepwanden, combiwanden en kadeconstructies en de modellering van de sluishoofden. Verder maakt Royal HaskoningDHV de geluidberekeningen van het bouwlawaai.

Zeetoegang IJmond: een meesterwerk

Het resultaat mag duidelijk zijn: een nieuwe zeesluis die op alle vlakken de overtreffende trap is. De grootste sluis van de eeuw voor een eeuw. Een meesterwerk dat 100 jaar bestand zal zijn tegen een flinke zeespiegelstijging en andere weers- en klimaatinvloeden, veel verkeer (over de weg en te water) kan verwerken en daarmee een belangrijke rol heeft in de economische ontwikkeling van Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied.

Het is zover! Op woensdag 26 januari 2022 zal Zijne Majesteit de Koning Zeesluis IJmuiden officiëel openen. Deze openingshandeling markeert de ingebruikname van de grootste zeesluis ter wereld, een ongekend meesterwerk! Het programma is online te volgen via www.openingzeesluisijmuiden.nl van 14:45 uur tot 15:30 uur.

Meer informatie
Bezoekerscentrum SHIP 

Samen groots bouwen video
De contouren van een nieuwe zeesluis video