Om deze problematiek te adresseren en oplossingsrichtingen te benoemen, heeft NP RES een Werkgroep SDE benoemd en is er een overzicht van de maatschappelijke kosten opgesteld. De werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris, Ron de Graaf en Veerle Smit van Royal HaskoningDHV. André Jurjus (zelfstandige) is de voorzitter van de werkgroep.

Knelpunten in het behalen van de RES-doelstellingen

Doel van de werkgroep is het ontwikkelen van oplossingen voor knelpunten die het behalen van de RES-doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteit (en warmte) in de weg staan, voor zover deze te maken hebben met de SDE of de maatschappelijke kosten. Hierdoor konden verschillende duurzame projecten in de RES via de SDE ondersteuning krijgen. Het betreft oplossingen voor de korte termijn (RES 1.0) én de langere termijn (2025-2030).

Aanbevelingen voor de 30 RES-regio's

Eind november 2020 zijn de eerste bevindingen gedeeld met het NPRES. Inmiddels heeft de werkgroep een eerste advies uitgebracht met concrete oplossingsrichtingen en aanbevelingen voor de 30 RES-regio’s en andere stakeholders. Tevens is een advies gedeeld met het NP RES over de volgende fase van de werkgroep.

Wilt u bijgepraat worden over de oplossingen en concrete aanbevelingen van de Werkgroep SDE, neemt u dan gerust contact met ons op.

Projectfeiten

  • Uitdaging: het oplossen van knelpunten die het behalen van de RES-doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteit en warmte in de weg staan.
  • Klant: NP RES
  • Locatie: Nederland
  • Oplossing: door de Werkgroep SDE wordt een advies opgesteld met concrete oplossingsrichtingen en aanbevelingen voor de 30 RES-regio’s en andere stakeholders

Resultaten

  • Zowel grootschalige als kleinschalige projecten in de RES kunnen via de SDE ondersteuning krijgen
  • De gemeenten kunnen de afgesproken bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.