Integrale afweging systeemefficiëntie in de RES

Doel van de Werkgroep is om voorstellen te ontwikkelen, die bijdragen aan een meer integrale afweging waarin ook systeemefficiëntie (met aandacht voor netimpact) beter wordt meegenomen dan tot nu toe. De adviezen van de Werkgroep kunnen al worden benut voor de RESsen op de korte termijn (RES 1.0 met focus op periode 2020-2030), maar ook voor de doorontwikkeling van het bredere regionale energiesysteem op de langere termijn (2030-2050). 

Medio november komt het eerste adviesrapport van de werkgroep uit. De adviezen op het gebied van programmering worden genomen door NP RES. Wij zijn gevraagd om een deel van de adviezen verder uit te werken met de Werkgroep.

Wilt u bijgepraat worden over de oplossingen en concrete aanbevelingen van de Werkgroep Netimpact, neemt u dan gerust contact met ons op.

Lees ook het interview op de website van NP RES

Projectfeiten

  • Uitdaging: systeemefficiëntie worden nog onvoldoende meegenomen in de uitwerking van de RES
  • Locatie: Nederland
  • Klant: NP RES
  • Oplossing: het landschap en het verhaal van het landschap in ere houden, versterken of herstellen bij de inpassing van duurzame energie.

Resultaten

  • Een duurzame en gezonde leefomgeving voor Nederland
  • Een gedragen aanpak voor de inpassing van duurzame energiebronnen in het landschap
  • De overheid kan de volgende stap in de energietransitie om zo de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren