Project resulaten

  • Een gedragen en integrale omgevingsvisie

  • Succesvol participatietraject

  • Online interactieve rapportage (iReport) die bestaat uit overzichtelijke en aansprekende visualisaties en kaarten met toegankelijke teksten

Samenwerking en participatie omgevingsvisie

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben verteld wat zij waarderen aan hun omgeving in een participatietraject dat de gemeente al was gestart. Wij hebben dit verrijkt met onze kennis en expertise en in verschillende werksessies hebben we met betrokken inwoners, organisaties, ambtenaren en raadsleden het vervolggesprek gevoerd. De combinatie van brede integrale bijeenkomsten en specifieke bijeenkomsten over één bepaald thema, zoals gezondheid, hebben de benodigde inzichten opgeleverd.

Niet alles kan echter zomaar overal. In de visie zijn daarom ook keuzes gemaakt waar Nuenen wel, maar ook niet voor kiest. Het participatietraject heeft veel inzicht opgeleverd door mogelijke keuzes te bespreken aan de hand van dilemma’s. In combinatie met de kennis en ervaring van Gemeente Nuenen, ketenpartners en onze expertise lag er een robuuste basis voor de keuzes die uiteindelijk bestuurlijk zijn gemaakt.

Gebiedsgerichte uitwerking 

De betekenis van deze keuzes verschilt per gebied. Daarom zijn de keuzes gebiedsgericht uitgewerkt en makkelijk te zien via interactieve kaarten. Ook is in de omgevingsvisie aandacht besteed aan de doorwerking in bijvoorbeeld de programma’s, zoals de ontwikkeling van het centrum. De visie biedt hiermee een helder kader voor implementatie van de gekozen ambities.

Gedragen en integrale omgevingsvisie

Het traject heeft een gedragen en integrale omgevingsvisie opgeleverd. De visie hebben we opgeleverd in een online interactieve rapportage die bestaat uit overzichtelijke en aansprekende visualisaties en kaarten, vergezeld door toegankelijke teksten. 

Link naar iReport

Er ligt een complete visie die de rode draad vormt voor hoe Nuenen er in de toekomst uit gaat zien. Een beeld dat tot stand is gekomen mét de inwoners van Nuenen. Dat is heel belangrijk

Caroline van Brakel

Wethouder Nuenen