Een goede ruimtelijke aanpak van de klimaat- en energietransitie is daarom cruciaal: boven en onder de grond, op land en op zee. In balans met andere ruimtelijke belangen moet worden gezocht naar een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Foto: Instrumentenmix aanpak klimaat- en energietransitie – gebouwde omgeving

Omgevingswet | Royal HaskoningDHV

Klimaatakkoord en nationale Omgevingsvisie

De afgelopen periode zijn in het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voorstellen voor nieuwe doelstellingen, beleidskeuzes en uitwerkingen voor de klimaat- en energietransitie ontwikkeld. In toenemende mate staat daarbij de vraag centraal hoe we deze doelstellingen gaan bereiken en met welk instrumentarium.

Omgevingswet: onmisbare schakel in klimaat- en energietransitie

Royal HaskoningDHV onderzocht daarom voor het ministerie van Buitenlandse Zaken welke instrumenten effectief kunnen worden ingezet voor het bereiken van de ruimtelijk relevante beleidsdoelstellingen en beleidskeuzes voor de klimaat- en energietransitie. Het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet blijkt hierin een onmisbare schakel.

Resultaten

Het onderzoek gaf een samenvattend overzicht van de ruimtelijke beleidskeuzes en -doelen in het kader van het Klimaatakkoord en de NOVI. Daarnaast gaf het onderzoek een overzicht van relevant instrumentarium, zowel ruimtelijk als niet-ruimtelijk, met kennis van de werking hiervan voor de realisatie van de ruimtelijke beleidskeuzes en -doelen. Ook legde het onderzoek aandachtspunten bloot met betrekking tot de inzet en aanpassing van het instrumentarium om de invloed hiervan te optimaliseren.