Een gemeente met doelstellingen

De doelstellingen van de gemeente Nijmegen zijn een kostenbesparing van minstens 7,5% op haar jaarlijkse onderhoudsbudget van circa € 24 miljoen, de aanpak van zowel het onderhoud als de duurzaamheid van haar vastgoedportefeuille (650 panden), en professionalisering van de  beheerorganisatie.

Regisseur, managing agent

Voor de gebouwen van de gemeente Nijmegen is Royal HaskoningDHV als managing agent - regisseur tegen een vaste vergoeding - namens en voor rekening van de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente. We voeren dit gemeentelijk vastgoed management uit volgens ISO55000:2014, de richtlijn waarop wij zijn gecertificeerd.

Professioneel onderhoud

We stellen jaarlijks een onderhoudsplan op voor het in goede staat houden van de gebouwen. Het onderhoud laten we uitvoeren binnen het vastgestelde budget van € 4,5 miljoen.
We zetten onze eigen klachten- en storingsafhandeling in als 24/7 Servicedesk.

Revolving Green Fund

We hebben met de gemeente Nijmegen een masterplan en een eigen fonds ontwikkeld, vergelijkbaar met een Energy Service Company (ESCo), ontwikkeld. De energiebesparingen die de eenmalige inleg van dit fonds opleveren, kunnen de duurzaamheidsmaatregelen financieren.

Een veelbelovende partner

Met deze aanpak leveren we het volgende resultaat:

  • Compacte gemeentelijke vastgoedbeheer organisatie
  • Jaarlijks meer duurzame en courante vastgoed portefeuille
  • Proactieve sturing op het voorkomen van leegstand vastgoed
  • Tevreden huurders door aansluiting op behoeften huurders
  • 10% besparing op het jaarlijks onderhoudsbudget
  • Een toenemende investering in de realisatie van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen, in het eerste jaar € 0,4 miljoen