Interne krachtswerking

We deden zowel bureaustudie als inspectie ter plaatse. We zagen dat de scheuren optreden op locaties waar sprake is van trekspanningen aan de onderzijde van het beton als gevolg van de verticale interne krachtswerking in het gebouw. Deze scheuren horen bij het gedrag van betonconstructies en veroorzaken geen vermindering van het draagvermogen van de vloeren. De locatie en grootte van de scheuren komen overeen met wat er vanuit de ontwerpberekeningen verwacht mag worden De vloer is in staat om ter plaatse van de scheuren de optredende belastingen te dragen.

Bij het onderzoek kwamen invloeden van buitenaf niet naar boven als mogelijke oorzaak van de scheuren. Het beeld van de scheurvorming liet duidelijk zien dat de oorzaak gezocht moet worden in de interne krachtswerking in het gebouw.

Gebouw weer open voor onderwijs

Op basis van ons onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van een verhoogd risico met betrekking tot de constructieve veiligheid van de vloeren voor onderwijsactiviteiten zoals omschreven in de geldende gebruiksvergunning. Twee weken na de sluiting kon de Erasmus Universiteit Rotterdam het Polak-gebouw weer openstellen voor onderwijs.