Ontwerp toegangspoorten stations geoptimaliseerd met voetgangerssimulaties

Belangrijke eisen en wensen

De toegangspoorten kunnen niet zomaar op een station geplaatst worden. Er moet rekening gehouden worden met zaken als een goede bereikbaarheid van bestaande winkels op een station, toegankelijkheid voor mindervaliden, een nette bevestiging van de poorten en een voldoende aantal poorten voor alle in- en uitstromende reizigers. Alle belangrijke eisen staan in het Programma van Eisen OV-Chipkaart, waarmee rekening moest worden gehouden bij het bepalen van de juiste locatie van de poorten. De belangrijkste eis voor het ontwerpteam was: zorg dat de toegangspoorten geen belemmering vormen voor de transfer van de reiziger.

Met simulaties een optimaal ontwerp

Om eventuele capaciteitsknelpunten in transfers zichtbaar te maken en te verifiëren, zijn voor circa 20 stations voetgangerssimulaties uitgevoerd. De simulaties hebben plaatsgevonden op stations met uiteenlopende karakters: op kopstations (een station waar een trein na binnenkomst niet verder kan rijden), knooppuntstations, stations met verschillende vervoerders en stations met grote verblijfsruimtes. Per station is op basis van het ontwerp van de toekomstige situatie, toegangspoorten, dienstregeling, herkomst- en bestemmingsmatrix en de groeiverwachting van het aantal reizigers een simulatiemodel gebouwd.

Een veilige en comfortabele transfer

Door de toekomstige ontwerpen te simuleren en analyseren en de resultaten te vertalen naar de spoorse omgeving, konden de bestaande ontwerpen worden geoptimaliseerd. Het aantal benodigde poorten en de exacte locatie om een veilige transfer te garanderen, werden dankzij de simulaties inzichtelijk. Hiermee is al op veel stations in Nederland een efficiënte inpassing van de poortjes gerealiseerd met behoud van een comfortabele en veilige transfer.