De uitdaging

Voorafgaand aan de samenwerking met Royal HaskoningDHV is door het Rijksvastgoedbedrijf een structuurontwerp gemaakt. Gezamenlijk realiseerden we vervolgens een principeontwerp. Om aan de hoofddoelstellingen te voldoen, stelde het RVB hierbij de eisen dat er gebruik werd gemaakt van parametrisch ontwerpen én dat de constructie van het gebouw in hout wordt gerealiseerd.

Parametrisch ontwerp voor Monarch IV | Royal HaskoningDHV

Download de casestudy over Monarch IV

Onze oplossing

Monarch IV is parametrisch ontworpen. Ontwerpambities en uitgangspunten zijn vertaald in ontwerpspelregels en variabelen. Computermodellen en algoritmes zorgen ervoor dat de gevolgen van ontwerpkeuzes direct en integraal zichtbaar zijn.

Constructie

Een van de eisen van het RVB was de constructie van het gebouw zoveel mogelijk in hout uit te voeren. De keuze voor hout heeft belangrijke gevolgen voor het constructief ontwerp van het gebouw. Hout is nu eenmaal lichter van gewicht en is minder stijf dan beton, wat invloed heeft op het stabiliteitssyteem en waardoor windtrillingen meer impact hebben. Dankzij een slim ontwerp van de gevel, kon hier de stabiliteit uit verkregen worden en is er geen stabiliteitskern in het gebouw nodig. Zo ontstaat er veel vrijheid voor de functionele indeling.

Parametrisch ontwerp voor Monarch IV | Royal HaskoningDHV

Vloeren

Om het benodigd aantal verdiepingen te kunnen realiseren in het ontwerp, mocht de hoogte per verdieping niet meer zijn dan 3.60 meter. Het vloerpakket, de ruimte voor constructie, installaties en isolatie, moest hierdoor zo dun mogelijk zijn. Met een uitgebreide integrale variantenstudie hebben wij een oplossing gevonden waarin de ruimte in het vloerpakket slim gebruikt wordt.

Parametrisch ontwerp voor Monarch IV | Royal HaskoningDHV

Energieprestatie

Op het gebied van energieprestatie moet er voldaan worden aan de BENG-eisen. Met een bezonningsstudie is gekeken waar er een keuze gemaakt kon worden voor zonnepanelen en wat voor impact dat heeft op de hoeveelheid daglicht en het thermisch comfort. Via een parametrisch model hebben we alle variabelen inzichtelijk gemaakt en kon het RVB zélf een keuze maken.

De resultaten

Parametrisch ontwerpen heeft bijgedragen aan een significante optimalisatie van het ontwerp. Het parametrisch model stelt ons in staat om ieder element van de diagrid-constructie individueel te berekenen in plaats van te clusteren per bouwlaag. Dit levert een aanzienlijke materiaalbesparing van ca. 30% op. De integrale aanpak bood daarnaast kansen voor optimalisatie van de gevel. Een computeralgoritme heeft ruim 3.600 varianten van de gevel doorgerekend in de zoektocht naar optimale balans tussen materiaalgebruik, daglichttoetreding en energieverbruik.

“Dankzij de hulp van Royal HaskoningDHV kan het RVB met dit ontwerp van Monarch IV een haalbaar houthoogbouwproject in de markt zetten.”

Jacco van der Vegte

Senior Procesmanager, Rijksvastgoedbedrijf

Agile en visueel

Met het resultaat van Monarch IV laten onze adviseurs zien dat wij in staat zijn de ambities van de opdrachtgever te doorgronden en te vertalen naar concrete oplossingen. Dit doen wij middels interactieve workshops en de inzet van technologie, dáár waar digitalisering het verschil kan maken. Met deze integrale benadering geeft Royal HaskoningDHV het ontwerpteam de middelen in handen om tot geïnformeerde besluitvorming te komen.