De uitdaging van onze gebouwen in Nederland

Onze kantoren in Nederland kennen verschillende eigenaarsrelaties: van volledig eigenaar tot huurder met onderverhuur of multi tenant binnen een gebouw met meer gebruikers. De bezitsrelatie met het gebouw speelt een belangrijke rol bij het bepalen hoe we onze CO2-emissie van onze kantoren gaan verlagen. Als eigenaar kan je natuurlijk eenvoudig beslissen.

Casestudy

Door bij gehuurde huisvesting voor het hele pand of complex in kaart te brengen wat er nodig is, til je het gesprek met de eigenaar naar een ander niveau. Zo kun je Paris Proof ook als huurder haalbaar maken.

Rinus Vader

Leading professional Energy Transition Built Environment

Rinus Vader | Royal HaskoningDHV

Onze aanpak

Wij hebben een dynamische Routekaart Energietransitie Gebouwen ontwikkeld om stapsgewijs toe te werken naar de realisatie van onze ambitie. In de digitale tool FastLane hebben we alle gegevens van de verschillende gebouwen opgenomen. Deze data zijn gekoppeld aan mogelijke maatregelen, de impact hiervan en de bijbehorende kosten. Via een dashboard krijgen we precies inzicht in wanneer welke keuzes gemaakt moeten worden om tot een zo slim mogelijke verduurzaming te komen.

Lessons learned

Op weg naar Paris Proof in 2030 hebben we nu al een aantal belangrijke lessen geleerd.
Waar moet je op letten als je aan de slag gaat met het verduurzamen van een complexe vastgoedportefeuille?
 
  • Zet vooraf heldere ambities neer. Dit werkt zowel in- en extern als een handelingsperspectief voor alle partijen.

  • Maak er een gezamenlijke ambitie van voor de onderneming, niet alleen van de vastgoedafdeling.

  • Zorg voor een gestructureerde en gefaseerde aanpak. Een routekaart geeft inzicht in wanneer welke stappen nodig zijn om de ambitie te realiseren.

  • Zorg voor evenwicht in belangen tussen huurder en verhuurder.