Patiënten en bezoekers van ziekenhuizen kunnen bezorgd of gestrest zijn, waardoor het belangrijk is dat zij gemakkelijk hun bestemming vinden. Dat is niet eenvoudig; ziekenhuizen zijn complexe gebouwen, met veel afdelingen, gangen en bestemmingen. Door onduidelijke routes in de parkeergarage van het Martini ziekenhuis in Groningen ontstonden onveilige situaties. Wij hebben de grootste knelpunten van de parkeergarage in kaart gebracht. Aan de hand daarvan hebben we een bewegwijzeringsconcept opgesteld, waarmee de bordlocaties en inhoud van de borden verder zijn uitgewerkt. Verder hebben wij aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van het overzicht om de veiligheid in de parkeergarage te verhogen. Aan de hand van de nieuwe plattegronden met bordlocaties en bordlay-outs is het overzicht en de veiligheid in en rond het ziekenhuis verbeterd.