Vanwege de coronamaatregelen verliep het informeren van bewoners tot nu toe grotendeels digitaal, waarmee we toch een goede basis kon leggen voor een actief participatieproces met alle betrokkenen.

Het project is verdeeld in twee fasen. In de eerste fase hebben we:

 • de inwoners van Schiermonnikoog geïnformeerd en het project geïntroduceerd; 
 • een schets van het huidige energiegebruik gegeven (energieprofiel); 
 • samen met vertegenwoordigers van het eiland een eerste houtskoolschets gemaakt van een duurzame toekomst van Schiermonnikoog met een aantal mogelijke ontwikkelingspaden; 
 • onderzocht hoe inwoners denken over zelfvoorzienendheid als het gaat om de energievoorziening van het eiland.

Tevens hebben we alle betrokkenen op de hoogte gehouden door 'groene-nieuws-brieven', filmpjes en door kunstenaars gemaakte uitnodigingen voor (online) gesprekssessies. Hiermee is een basis gelegd voor een participatieproces waarin inwoners en ondernemers actief kunnen bijdragen aan het ontwerpen van transitiepaden richting een Dursum Eilaun, waarbij energie het vertrekpunt zal zijn voor een breder proces van duurzame ontwikkeling van Schiermonnikoog. 
 In het vervolgtraject wordt er door het formeren van diverse ‘charettes’, kleine (online) gespreksgroepen onder leiding van deskundigen, gewerkt aan een ontwerp om het eiland te verduurzamen. 

Results

 • Volledig digitaal en succesvol participatieproces in eerste fase (vanwege COVID-19) 

 • Stevige basis gelegd voor een actief participatieproces, waarin betrokkenen bijdragen aan het ontwerpen van transitiepaden 

 • Voortgang op de duurzame ontwikkeling van Schiermonnikoog. 

 • Klant
  Gemeente Schiermonnikoog
 • Locatie
  Schiermonnikoog
 • Periode
  Van Schiermonnikoog een volhoudbaar, zelfstandig en economisch gezond eiland maken
 • Uitdaging
  Een actief participatieproces om samen met de bewoners van Schiermonnikoog tot transitiepaden te komen