ASML ontwerpt en produceert lithografiemachines, essentieel voor de chipproductie. Naar verwachting zal het bedrijf nog jarenlang blijven groeien omdat wereldwijd de vraag naar halfgeleiders voortdurend toeneemt. Om de groei van het bedrijf en optimalisering van de 24/7-productie te ondersteunen, onderkende ASML de noodzaak van een informatieportal voor facilitair management. Componenten zijn onder meer de monitoring van de water- en energievoorziening, alarmsystemen en regelgeving, en voorspellend onderhoud. Een van de ambities voor de portal was het identificeren van kansen om het energie- en waterverbruik terug te dringen.

Inzicht in alle activiteiten 

Royal HaskoningDHV plande en ontwikkelde het portal voor facilitair management in nauwe samenwerking met ASML en de aannemer. Omdat op dat moment geen vergelijkbaar systeem op de markt verkrijgbaar was, creëerde het team een oplossing op maat. Wij ondersteunden ASML bij het verhelderen van de oorspronkelijke opdracht en definieerden de scope van het project. Vervolgens werkten we samen met de aannemer aan het ontwerp, dat voldeed aan de behoeften van onze klant én haalbaar was.

De energievraag van ASML is hoog en stijgt al jaren, in lijn met de groeiende productie. Energie en water zijn echter eindige bronnen. ASML wil daarom zijn elektriciteits- en waterverbruik aanzienlijk verlagen, om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en te voldoen aan haar duurzaamheidsambities. Het door ons ontwikkelde portal biedt de informatie die dit mogelijk maakt, zoals halfjaarlijkse duurzaamheidsrapportages. Tot nu toe heeft het bedrijf het energieverbruik met ruim 25% verlaagd.

Slimme planning verlaagt piekvraag en maakt extra koeling vaak overbodig

Dit wordt onder meer bereikt via slimme planning en voorspellend onderhoud. Elke door ASML geproduceerde machine wordt getest voordat deze zijn weg vindt naar de klant. Deze testfase vergt veel elektriciteit. Dankzij een slimme planning is ASML erin geslaagd de vraag stabiel te houden en pieken af te vlakken. Daarnaast heeft het bedrijf de behoefte aan tijdelijke koeling in warme zomermaanden flink kunnen verlagen door rekening te houden met de weersvoorspellingen. Jaar na jaar is er op steeds minder dagen extra koeling nodig, wat een positief effect heeft op water- en energieverbruik. 

Dankzij de data en informatie die de portal voor facilitair management levert, krijgt de klant inzicht in verbruikspatronen

Ad Schrijvers, Senior Project en Business Development Manager bij Royal HaskoningDHV

“Dit helpt ASML bij het realiseren van de duurzaamheidsambities, maar ook bij het de-risken van de portfolio. De bedrijfscontinuïteit, met een aanhoudend snelle groei, is geborgd door de absolute energie- en waterbehoefte te verlagen. Zo blijft er voldoende water beschikbaar om aan de vraag van ASML te voldoen. Via regelmatige monitoring, rapportage en onderhoud van het platform kunnen wij constant optimaliseren om aan nieuwe targets en vraag te voldoen”.