Professioneel Asset Management NS stations | Royal HashkoningDHV

Een goed programma van eisen

Zowel het ontwerpen en bouwen, als het gebruiken en beheren van stations zijn complexe operaties. De verschillende belanghebbenden en een goed programma van eisen bepalen de kwaliteit van een station. Om verdere professionalisering van de assetmanagement functie binnen de Nederlandse Spoorwegen te bereiken, was er behoefte aan een generiek Programma van Eisen (PvE) voor stations.

De ontwikkeling van een doordacht basis PvE en een vijfstappenplan voor life cycle management zorgen ervoor dat de programmering en het assetmanagement van diverse categorieën treinstations met minder inspanning, beter tot stand komen.

Samen alle eisen en wensen helder krijgen

Met behulp van stakeholderanalyses, workshops met belanghebbenden en een uitgebreide documentenanalyse, hebben wij de Nederlandse Spoorwegen een aantal kant-en-klare oplossingen aangereikt voor het succesvol ontwikkelen van efficiënte en goed presterende stations.

Generieke oplossingen voor ieder station

Naast een generiek programma van eisen voor stations, is ook een handleiding voor life cycle management en een proceshandboek voor het bouwen van stations ontwikkeld.

Efficiency

Alle betrokken partijen bij het specificeren, (her)ontwikkelen, beheren en onderhouden van stations ervaren nu een aanzienlijk voordeel bij de door ons geleverde producten.