Wat is smart energy cities?

Smart Energy Cities is een publiek-privaat samenwerkingsverband van het ministerie van EZK, het Ministerie van BZK, Netbeheer Nederland en de TKI ‘s Urban Energy en ClickNL. Binnen dit samenwerkingsverband is de Smart Energy Cities aanpak ontwikkeld om de energietransitie van wijken in Nederland te versnellen. De aanpak is ontwikkeld door teams van professionals in te zetten in 16 wijken en ter plekke samen te werken met gemeenten, netbeheerders, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties. De geleerde lessen in deze 16 wijken zijn in synthese-sessie met de professionals uitgewisseld en daaruit is een aanpak ontwikkeld onder leiding van het programmateam. In bijeenkomsten met betrokken gemeenten, ambtenaren, stuurgroep en experts is de aanpak verder getoetst en verrijkt. De ervaringen, geleerde lessen, de aanpak en het model zijn inzichtelijk gemaakt op een website: www.smartenergycities.nl .

Wat is de smart energy cities aanpak?

De Smart Energy Cities aanpak is een integrale aanpak waarbij de sociaal/maatschappelijke benadering gelijktijdig wordt gecombineerd met technisch-economische innovaties. De ontwikkelde aanpak helpt gemeenten en wijken verduurzamen op het gebied van energie. Door de aanpak kunnen wijken versneld aardgasvrij worden gemaakt. De aanpak wordt gesymboliseerd door een groene, sociaal-maatschappelijke route en een blauwe, technisch-financiële route. Beide routes worden gelijkwaardig en gelijktijdig in 5 fasen uitgewerkt én met elkaar verbonden. Ook is er aandacht voor een goede processtrategie, governance en besluitvorming. De gevolgde aanpak heeft als resultaat een integrale en adaptieve routekaart voor bijvoorbeeld 10 jaar.

Liesbeth Schipper en Rozemarijn Doornewaard, Strategie en Management Consultants bij Royal HaskoningDHV zijn verantwoordelijk voor het programmamanagement van Smart Energy Cities. Zij schrijven de jaarlijkse programmaplannen inclusief de voorstellen voor organisatie en governance en bereiden de besluitvorming voor in de stuurgroep. Daarnaast stellen zij begrotingen op en beheren de budgetten. Ze organiseren synthesesessies en congressen en hebben de regie over de ontwikkelde producten. Tenslotte ondersteunen zij de stuurgroep bij het versterken van het netwerk, de verankering van de resultaten en het realiseren van aanvullend budget.

Wilt u meer weten over programmamanagement of over Smart Energy Cities? Neem dan vooral contact op.