Royal HaskoningDHV ondersteunde als betrokken lid van de TransitieCoalitie de bedrijvenlobby inzake energietransitie naar de nieuwe Regeerakkoord . In deze rol spraken wij met Nederlands grootste bedrijven en hielpen hen om hun inbreng en belangen richting Formatietafel te formuleren. We organiseerden interviews en sessies met kopstukken van Nederlands grootste bedrijven zoals Heijmans, Shell en Eneco, maar ook vanuit de ministeries EZ en BZK.

Ons werk startte met een evaluatie van de casus Wind op zee. We onderzochten het beleid, de investeringsbereidheid, het type aanbestedingen, de aanwezige kennis en het krachtenveld in de sector. We kregen zicht op sturingsmechanismen die een versnelling in de van de aanleg van windparkten bewerkstelligde. Deze mechanismen en onderliggende succesfactoren zijn via interviews en groepsgesprekken vertaald naar de vier transitiepaden, te weten hoge temperatuur warmte, lage temperatuurwarmte, kracht en licht en mobilieit. De uitkomsten zijn voorgelegd aan andere leden van de TransitieCoalitie in een expert-sessie en een bestuurlijke sessie. We kwamen tot de conclusie dat een programmatische aanpak met 6 bouwstenen de grootste kans bood voor succesvolle samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven én een verbindende aanpak van ‘energie en ecologie’. Dit resulteerde in een ‘position paper’ waarin we onze bevindingen hebben samen gevat.