Groningen stimuleert fietsen

Integrale aanpak van mobiliteit

Met het vaststellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma streeft de provincie naar een integrale aanpak van infrastructurele projecten, fietsstimulering, ketenmobiliteit, verkeersveiligheid en samenwerking. Nieuw is dat in het uitvoeringsprogramma aandacht is voor alle type fietsers: van forensen tot scholieren en studenten en van sportfietsers tot recreanten en oudere fietsers.

“De vraag naar mobiliteit verandert momenteel snel en ingrijpend. Door juist nu op een integrale manier het mobiliteitssysteem in te richten, met een prominente plaats voor de fiets, kan straks aan de veranderende vraag in deze mobiliteitstransitie worden voldaan.”

Jasper Homrighausen

Projectleider Royal HaskoningDHV

Brede samenwerking op het thema fiets

Royal HaskoningDHV ondersteunde de provincie met strategisch vermogen, kennis van fietsmobiliteit en ervaring met gedrag en fietsstimulering. We faciliteerden al vroeg in het proces workshops met de gemeenten in de provincie Groningen om zo gezamenlijk de inhoud van het uitvoeringsprogramma te bepalen. Bovendien zetten we de eerste stappen voor een brede samenwerking op het thema fiets en bouwden we voort op onze ervaring met fietsprogramma’s elders in Nederland.

Daarnaast analyseerden we recente inzichten rond fietsmobiliteit en brachten we onze eigen kennis in om zo goed mogelijk in te spelen op de laatste fietsontwikkelingen rond bijvoorbeeld speed pedelecs, bakfietsen en ketenmobiliteit. Ook gaven we explicieter aandacht aan fietsstimulering; de provincie kijk vanaf nu bij projecten bijvoorbeeld naar de omvang, potentie en het bereik van de verschillende doelgroepen.

“Ik ben zeer tevreden met de samenwerking met Royal HaskoningDHV. Op een prettige en toegankelijke manier hebben ze ons vooral goed geholpen met het formuleren van de kaders voor ons nieuwe uitvoeringsprogramma, het formuleren van onze rol binnen de brede scope van het fietsbeleid en het vertalen hiervan in concrete projecten en acties.”

Rolf Dijkstra

Coördinator fietsbeleid van de provincie Groningen