In het Regionaal Toekomstbeeld Fiets zijn de ambities en de opgaven van de gemeenten en regio’s geïnventariseerd en gevisualiseerd. Het gaat hierbij zowel om het fietsnetwerk zelf, als om de opgaven op het gebied van fietsparkeren en fietsstimulering. Deze ambities zijn door Royal HaskoningDHV gevat in een Regionaal Toekomstbeeld en bijbehorende kaartbeelden. Het Regionaal Toekomstbeeld Fiets wordt gebruikt in de onderhandelingen met het Rijk om gezamenlijk, ook financieel, de fietsinfrastructuur in de regio toekomstbestendig te versterken. Daarnaast biedt het een basis waarop regionale uitvoeringsagenda’s verder kunnen bouwen.
Met het Regionaal Toekomstbeeld Fiets hebben we samen met de gemeenten een mooi ijkpunt gemaakt voor het versterken van de fiets in onze regio. Royal HaskoningDHV heeft hiervoor een visueel aantrekkelijke rapportage opgeleverd, met inzichtelijke en bruikbare netwerkkaarten.

Opdrachtgever Richard Visser, Beleidsadviseur bij Vervoerregio Amsterdam

Bekijk de netwerkkaarten

Download het Regionaal Toekomstbeeld Fiets