Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zet zich in om de opgebouwde kennis, ervaringen en best practices in de transitie naar een circulaire economie bij elkaar te brengen, te verrijken met landelijk beschikbare data en kennis en daarmee de lokale en regionale ontwikkeling te verbinden, versterken en een impuls te geven.

Toolbox voor circulaire economie in de regio

Voor ondersteuning van lokale en regionale initiatieven hebben Royal Haskoning DHV en Cirkellab voor het Ministerie van I&W een toolbox voor Cirkelregio's ontwikkeld. Lokale en regionale overheden kunnen de toolbox inzetten bij het verkrijgen van inzicht, aanjagen, versnellen en opschalen van concrete kansen voor circulaire business.

De fase waarin regio's (en lokale partners en bedrijven) zich bevinden als het gaat om de transitie naar een circulaire economie, verschilt sterk. Daarmee zijn ook de vragen en behoeften van elke regio anders. Daarom biedt de tool de drie modules - 'Ontdekken, Ontwikkelen en Ondernemen'; - elk met een eigen focus gerelateerd aan de vraag van uw regio.

Regiotool voor versterken lokale en regionale Circulaire Economie | Royal HaskoningDHV

Module 1: Ontdekken

De module ‘Ontdekken’ in de toolbox helpt om inzicht te krijgen in economische sectoren, spelers, initiatieven en materiaalstromen in de stad, gemeente of regio. Met dit inzicht kunt u strategische keuzes maken voor beleid en/of stakeholders betrekken voor ‘actie’.

Module 2: Ontwikkelen

De module ‘Ontwikkelen’ in de toolbox helpt u bij het bijeenbrengen van gemotiveerde spelers uit de regio, zoals gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. De module bevat 'kansenkaarten', best practices en business modellen die circulaire mogelijkheden helpen vertalen naar concrete voorstellen.

Module 3: Ondernemen

De module ‘Ondernemen’ in de toolbox helpt u bij het realiseren van circulaire initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van pilots, living labs en opschaling van initiatieven. Maar ook uw eigen instrumentarium kan worden ingezet om de transitie te versnellen (bijvoorbeeld circulair inkopen, vergunningen of, financiering, etc).

Met behulp van de Toolbox Cirkelregio zijn inmiddels 20 gemeenten, regio's en provincies geholpen bij de transitie naar een circulaire economie. Bijvoorbeeld door beargumenteerd keuzes te maken op basis van een systematisch inzicht in de belangrijke sectoren en stromen om de transitie te sturen, zoals bij de provincie Gelderland, of bij het concretiseren van ambities, het verder brengen van bestaande ideeën en het opzetten en realiseren van circulaire initiatieven, zoals bij PBL.