In opdracht van Waterschap Aa en Maas schreef Royal HaskoningDHV in 2012 een plan van aanpak (inspecties e.d) en stelde een defintief ontwerp/Bestek op voor de restauratie. Middels een EMVI aanbesteding is het werk opgedragen aan een aannemer en begeleidde Royal HaskoningDHV van 2013-2015 de opdrachtgever bij contractbeheersing (UAV) in de uitvoeringsfase.

De oplossing

Na afronding van diverse onderzoeken, inspecties en studies is besloten om de capaciteit van het gemaal (22 m3/s) te handhaven tegen hogere opvoerhoogtes in de Maas. De waterkeringsfunctie is geschikt gemaakt voor de toekomst (de onderloops- en achterloopsheid is opgeheven). Bovendien was de verankering van het gemaal in de waterkering onvoldoende. Dat is gelijktijdig met het onderloopsheid-vraagstuk opgelost.

Het gemaal is vispasseerbaar gemaakt, om migratie van diverse fauna (oa. vissen en amfibieën) mogelijk te maken. De oplossing is via een definitief ontwerp, bestek met een EMVI-uitvraag (BVP-achtig) in de markt gezet. Royal HaskoningDHV levert ondersteuning aan het beheersen van het contract in de realisatiefase.

Het resultaat

Een volledig gerenoveerd en gerestaureerd gemaal dat de komende 40 jaar bestand is tegen verhoogde Maaswaterstanden. Het rijksmonument is daarmee behouden gebleven en met de vispassage (cascade) is migratie van fauna gefaciliteerd.

Het gemaal is nu onderdeel van een multifunctioneel, educatief complex. Bezoekers kunnen tevens de Graafs Kazemattenmuseum bekijken.

Interview met projectleider Johannes Boersma

Interview met de dijkgraaf