Het overgrote deel van de tunnel technische installatie van de Heinenoordtunnel is rond 2024 aan het einde van hun technische levensduur en moet vervangen worden. De komende jaren zal, als onderdeel is van het programma Vervanging en Renovatie (V&R), de veiligheid en betrouwbaarheid van acht tunnels in de regio Rotterdam worden vergroot met een streven naar minimale (verkeers)hinder. Royal HaskoningDHV ondersteunt Rijkswaterstaat tot en met de ontwerpfase van het realisatiecontract.

Landelijke tunnelstandaard

Er hebben reeds meerdere levensduurverlengende onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan het civiele deel en aan de tunnel technische installaties (TTI) van de tunnel. De individuele deelinstallaties kunnen niet meer los van elkaar vervangen worden, mede doordat de centrale bediening, besturings- en bewakingsinstallatie ook vervangen moet worden. De tunnel en beide dienstgebouwen worden daarom volledig gerenoveerd. Dit gebeurt op basis van de Landelijke Tunnelstandaard (LTS).

Vergroten bereikbaarheid zonder hinder

Het vergroten van de bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde in het project. De renovatie mag echter weinig tot geen hinder veroorzaken. Het vervangen van de installaties en systemen zal daarom parallel moeten plaatsvinden, waarbij de tunnel zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor het wegverkeer. Verder zullen ook een aantal civieltechnische onderdelen gerenoveerd worden. Onder andere het wegdek zal worden vernieuwd, waarmee lekkages verholpen worden. Hittewerende bekleding wordt (deels) vervangen en mogelijk worden aanpassingen aan dekking van het tunneldak uitgevoerd.

Programma vervanging en renovatie (v&r)

Het project wordt uitgevoerd door Tunnel Engineering Consultants (TEC, een samenwerking van Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos), in samenwerking met de firma Covalent als preffered subcontractor.  Voor het ontwerp van de nieuwe dienstgebouwen is intensief samengewerkt met de architect Syb van Breda & Co architecten. Het project is onderdeel is van het programma Vervanging en Renovatie (V&R), waarin de komende jaren acht tunnels in de regio van nieuwe en gestandaardiseerde bedienings-, besturings- en bewakingssystemen (3B-bouwblokken) en/of TTI’s voorzien worden.

Het doel van de opdracht aan TEC en Covalent is het tijdig komen tot een goed afgewogen en geïntegreerde DCM-uitvraag voor de realisatie van de GWW-opdracht, waarbij de risico’s op een evenwichtige wijze zijn belegd tussen de opdrachtgever Rijkswaterstaat (RWS) en toekomstige opdrachtnemer voor de realisatie, de uitvoering van de renovatie. De opdracht strekt zich uit van ondersteuning van RWS tot en met de ontwerpfase van het realisatiecontract.

Samenwerking Rijkswaterstaat in integraal team

Samen met RWS wordt er gewerkt in een integraal team, waarbij er vanuit TEC/Covalent zogenaamde sleutelfunctionarissen worden ingezet ter ondersteuning van het IPM-team van Rijkswaterstaat. Deze ondersteuning vindt plaats binnen de volgende werkstromen:

  • Projectbeheersing (PB);
  • Omgevingsmanagement (OM);
  • Contractmanagement (CM);
  • Technisch Management (TM).

Wilt u meer weten over dit project of onze aanpak? Neem dan even contact met ons op.