Ingrid van Grootveld, procesleider energieneutraliteit bij het hoogheemraadschap van Rijnland: ‘Zelf hebben we het voornemen in 2025 energieneutraal te zijn, maar we onderzoeken ook welke bijdrage we verder kunnen leveren aan het opwekken van hernieuwbare energie. Een mooie bron is de warmte in het effluent.’

Foto: Ingrid van Grootveld

Tientallen procenten

Erik van Lith van Royal HaskoningDHV: ‘Aquathermie is een zeer interessante kandidaat, die in stedelijke gebieden in tientallen procenten van de warmtevraag zou kunnen voorzien.’

Ingrid van Grootveld: ‘Enkele jaren geleden had het zwembad in Nieuwveen, dichtbij een van onze zuiveringen, een nieuwe installatie nodig. Er is toen een lus gemaakt vanuit onze zuivering naar het zwembad. Na wat aanloopproblemen met het filter functioneerde de warmtewisselaar aan het eind van het zwemseizoen goed. Daarna kwam er ook een vraag uit Lisse, waar appartementen op dezelfde manier verwarmd zouden kunnen worden. Dit gaat weer een stapje verder en moet nog goed verkend worden.’

Hoe houd je er grip op?

Erik van Lith: ‘Met onze evaluatie van de faciliterende rol van Rijnland rond de levering van thermische energie uit afvalwater hebben we vooral de discussie op weg willen helpen: wat is je rol, hoe organiseer je het, hoe houd je er grip op? Want het mag niet ten koste gaan van de kerntaken, waar de mensen belasting voor betalen. En ga je de energie gratis leveren of wil je er geld voor vragen? We hebben aan het bestuur de aanbeveling gedaan om het in de organisatie in te bedden en bij de beoordeling van initiatieven standaard het asset management aan te haken.’

Spanningsveld in beeld

Ingrid van Grootveld: ‘Sinds de centralisatie van onze zuiveringsprocessen, is er minder ruimte binnen ons personeelsbestand om nieuwe activiteiten te ontplooien. Als we dus nieuwe wegen bewandelen, moeten we dit goed voorbereiden en nadenken hoeveel tijd het kost én hoeveel tijd we erin willen steken. Dat hebben we dankzij de evaluatie scherp in beeld gekregen. De samenwerking is uitstekend bevallen, Erik kent vanuit zijn ervaring het spanningsveld tussen die maatschappelijke verantwoordelijkheid en de kosten. Daar gaan we ons voordeel mee doen.’

Erik van Lith: ‘Het mooiste aan zo’n proces vind ik dat een waterschap de luiken opent, uit zijn comfortzone komt. Het heeft qua energie goud in handen, kan daarmee een wezenlijke maatschappelijke bijdrage leveren en is aan het ontdekken wat daarvoor de beste weg is.’