Rotterdam stimuleert bedrijven en werkgelegenheid in de energietransitie | Royal HaskoningDHV

Marktscan biedt overzicht van kansrijke initiatieven

René Idema, Strategie en Management Consultant bij Royal HaskoningDHV, is sinds eind 2017 betrokken bij het project. Hij heeft in eerste instantie een marktverkenning uitgevoerd, die de kansen voor private initiatieven in de stad in beeld brengt op het vlak van mobiliteit, gebouwde omgeving, infrastructuur en haven in relatie tot de stad.

Programmatische aanpak 2018-2022

Vervolgens zijn, samen met bestuurders en experts van gemeente en bedrijven, de kansen vertaald naar een programmatische aanpak voor de periode van 2018 tot 2022. Dit business programma combineert een benadering via de energiedragers (zoals elektriciteit, waterstof, warmte en CO2)- met een ketenbenadering (productie, distributie, conversie en consumptie) om kansrijke initiatieven van bedrijven te kunnen identificeren en stimuleren. Het programma stuurt op een portfolio van initiatieven, variërend van prille leads en kansrijke prospects tot concrete projecten van bedrijven.

Werkgelegenheid in de energietransitie

De initiatieven vanuit de bedrijven zijn met de ondernemers zelf uitgewerkt naar aantrekkelijke business cases of interessante pilots, die binnen twee jaar leiden tot concrete investeringen en werkgelegenheid in de energietransitie. Samen met Siemens wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een business-scan voor een Smart Energy System in de Merwe4havens. ‘Efficiator’ is een lokale startup, die een lokale aanpak en platform ontwikkelt voor particuliere eigenaren die hun huis willen verduurzamen. En zo zijn er vanuit dit programma meer bedrijven geholpen bij het opzetten en doorontwikkelen van hun innovaties, investeringen en werkgelegenheid.

Toegevoegde waarde voor onze dagelijkse praktijk

Miranda Janse, ontwikkelmanager CleanTech bij de gemeente Rotterdam en tevens opdrachtgever: "Het Rotterdamse College formuleert twee grote ambities, namelijk op economische groei en op energietransitie. Die twee gaan hand in hand. In de transitie naar een nieuwe economie zijn innovatieve en investerende bedrijven belangrijke 'enablers', zeker in de energietransitie. De ondernemende overheid wil en moet dan een goede samenwerkingspartner zijn. Een partner die via actief beleid en actief faciliteren van private initiatieven – van subsidiëren tot en met co-investeren - een vestigingsklimaat realiseert waarin bedrijven groeien."

"De bijdrage van Royal HaskoningDHV en René Idema aan het sturen van ons proces, aan de reflectie op ons werk en met name het expliciet en overdraagbaar maken van onze werkwijze zijn van grote toegevoegde waarde voor onze dagelijkse praktijk. Een praktijk waar al doende wordt geleerd en de focus is gericht op resultaten in termen van investeringen en werkgelegenheid. Rotterdam blijft de stad van de opgestroopte mouwen", concludeert Janse.

Gedeeld eigenaarschap

Het programma 'Energietransitie - Ondernemersperspectief' maakt gebruik van de inzichten die in de afgelopen jaren door de Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV zijn ontwikkeld rond programmamanagement en energietransitie. Deze zijn gepubliceerd in het boek 'Gedeeld eigenaarschap, nieuw perspectief op samen werken aan maatschappelijke opgaven'. Het hoofdstuk over 'Een ondernemende strategie' is ook gepubliceerd als white paper en hier te downloaden.