De kern van onze aanpak is Doen, Leren, Opschalen: we gaan eerst in regio’s aan de slag, zetten stappen in de bodemaanpak, verzamelen de geleerde lessen en maken deze vervolgens landelijk beschikbaar.

Vier centrale onderzoeksvragen

Het kennisproject is gericht op vier centrale onderzoeksvragen:

  1. Welke opgaven hebben decentrale overheden en wat hebben zij nodig om deze opgaven te realiseren?
  2. Wat is er al beschikbaar aan onder andere informatie en tools?
  3. Hoe maken wij de eerdergenoemde inzichten aansprekend en praktisch toepasbaar?
  4. Hoe delen wij deze kennis, inzichten, ervaringen, vervolgvragen en conclusies breed in Nederland?

Omgevingsvisie, klimaatadaptie en energietransitie

Het project start als proeftuin in de regio’s Twente, Midden- en West-Brabant, Zaanstad, Drenthe, Gelderland en Midden Holland. Door de transformatie van het werkveld 'bodem' van sectoraal (verontreiniging of archeologie) naar integraal (ondergrond als onderdeel van de fysieke leefomgeving) krijgen bestuurders, ambtenaren, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te maken met een andere aanpak. In de regioprojecten zoeken we nadrukkelijk de verbinding tussen de verschillende werkvelden, partijen en maatschappelijke opgaven. Concrete onderwerpen zijn 'ondergrond en de omgevingsvisie', 'nieuwe rolverdeling van bodemtaken bij de overheden' en 'de rol van de ondergrond bij klimaatadaptatie en energietransitie'.

Opgedane kennis delen

De lessen die we leren, delen we onder meer binnen onze adviesbureaus, bij overheden in de regio’s en in het onderwijs. De kennis en ervaringen delen we ook landelijk met professionals van bedrijven en overheden. We organiseren bijeenkomsten, zetten een online leeromgeving op en hebben een LinkedIn groep gemaakt voor discussies en aankondigingen van onze bijeenkomsten.