Royal HaskoningDHV heeft in deze verkenning de rol van regionaal ontwerper vervuld, en de ontwikkelingspotenties op verschillende schaalniveaus in beeld gebracht. Deze hebben we vervolgens doorvertaald in een perspectief en programma.

Airportcorridor Zuidas | Royal HaskoningDHV

Structuurvisie Mainport-Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer | Royal HaskoningDHV