Het eindresultaat is een locatie die “toegang geeft tot de beste innovatie ter wereld en toptalent aantrekt om dit in stand te houden”, aldus Shell.

Wij verleenden de ontwerp- en ingenieursdiensten tot aan de bouwfase voor constructies, installaties, bouwfysica, bouwkunde, brandveiligheid en health, safety, security and environment (HSSE).

Veiligheid

Ook voor de bouwactiviteiten op dit Shell-terrein is een uitvoerig veiligheidsplan opgesteld. Voor de ontwerp- en bouwfase voerden wij intensieve HSSE-studies uit. Die omvatten onder andere risico-assessments en de opzet van een risicomanagementplan, het samenstellen van de HSSE-organisatie, het vaststellen van de verantwoordelijkheden voor opdrachtgever en aannemer en de integratie van HSSE in de manier van werken tijdens de bouw (inclusief werkplannen, werkvergunningen, inspecties en audits en rampenbestrijding).

Voor een stalen brugconstructie, boven de leidingbrug - dé voedingsader van STCA - werkten wij een uitvoerig montageplan uit. Daarmee heeft de bouw veilig plaatsgevonden en werd bovendien de continuïteit van de processen bij STCA tijdens de bouw gegarandeerd.