Innovatieve ontwerpoplossingen

Royal HaskoningDHV heeft van ProRail de opdracht gekregen om als eindverantwoordelijke partij alle technische advisering, de engineering, het testen en alle verdere werkzaamheden voor de inbedrijfstelling van het nieuwe treinbeveiligingssysteem te verrichten. 

Gebruikmakend van de visie van onze opdrachtgever ProRail en gebruikmakend van de expertise van een spooraannemer in de alliantie, zijn passende, innovatieve ontwerpoplossingen bedacht om ervoor te zorgen, dat de treinbeveiliging aansluit bij de nieuwe spoorindeling en volledig voldoet aan de ProRail normen en regelgeving. Met geavanceerde technologie in een op maat gemaakte strategie is een nieuw, integraal spoortonwerp ontwikkeld, waarbij Royal Haskoning alle aspecten heeft geleid en als lead engineer het nieuwe treinbeveiligingssysteem heeft geïmplementeerd. 

“We zijn blij, dat we deze mijlpaal hebben bereikt in nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV als belangrijke partner. Royal HaskoningDHV brengt diepgaande domeinkennis van de spoorwegsector mee en complementaire innovatieve digitale technieken. Daarnaast zorgen zij voor een nauwe aansluiting en betrokkenheid van alle stakeholders in het project, zodat de bouw en de implementatie voorspoedig zijn verlopen.”
Christiaan Caan, Projectmanager ProRail

iVPI installatie

Voor het nieuwe treinbeveilingssysteem was gekozen voor de nieuwe, moderne zogenaamde iVPI-installatie (integrated Vital Processor Interlocking). Eén van de grootste uitdagingen was het ontwerpen, testen en valideren hiervan. Het nieuwe systeem bestond uit een centrale iVPI-eenheid die alle routelogica bevatte en was verbonden met de verkeersleidingspost. Als onderdeel hiervan communiceert de centrale iVPI-eenheid in een netwerk van 11 iVPI I/O-eenheden. Deze units besturen alle aspecten van de centrale, inclusief de seinen, wissels, werkzones en treindetectie.

Royal HaskoningDHV leverde gedetailleerde systeemontwerpen voor elke stap van de inbedrijfstelling en werkte mee aan een optimale planning van de treinvrije perioden. In totaal bevatte het project meer dan 1.200 uur testen in treinvrije perioden. Daarnaast bevat het Zwolse interlockingsysteem 83 seinen, 99 wissels, 90 werkzones en 158 treindetectievakken (Assentellers, PSSSL, GRS).

“Het was een enorme opgave om alle systemen te ontwerpen, testen en veilig in dienst te stellen, terwijl het treinverkeer zoveel mogelijk is blijven rijden. Door nauw samen te werken binnen de alliantie is ons team hierin geslaagd. Station Zwolle, één van de belangrijkste spoorknooppunten van Nederland, is hiermee klaar voor de toekomst.” Mark Niewold, Directeur Business Unit Rail, Royal HaskoningDHV

Implementatie op koers en zonder extra klanthinder

Het project is nog in volle gang, maar op koers om het doel tijdig te bereiken. De laatste stap is gepland voor de zomer van 2021, tijdens een treinloze periode van 19 dagen. Door intensief samen te werken met onze partners, hebben we voor ProRail een basis gerealiseerd voor het herstarten van de treindienst op schema zonder extra hinder voor passagiers.  

Door toepassing van de nieuwste technologie en een slim infrastructureel ontwerp was het team van Royal HaskoningDHV in staat om het treinbeveiligingssyteem met succes in te richten en te testen, zodat de spoorcapaciteit in Zwolle uitgebreid kan worden en klaar is voor de toekomst.