Kansen voor biomassa

Nederland moet veel meer inzetten op biomassa. Niet alleen voor opwekking van elektriciteit, maar ook als grondstof voor de chemische industrie. Er is namelijk geen ander realistisch duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen voor het productieproces van onder meer plastic. Investeren in biomassa biedt bovendien kansen voor de regio Groningen die een nieuwe motor kan worden van de Nederlandse economie.

Dit stelt Royal HaskoningDHV in het Witboek Biomassa 2018, over de stand van zaken, prioriteiten voor de toekomst en visie voor een biobased economy in de regio Groningen. "Biomassa is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Biomassa is namelijk uniek omdat er geen ander realistische duurzaam alternatief is voor fossiele grondstoffen als het gaat om de productie van plastic en chemicaliën”, aldus Klaas Koop, senior consultant Environment en Energy bij Royal HaskoningDHV en één van de auteurs van het Witboek.

Samenvatting van het witboek

Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, verduurzamen we onze economie. Met name door het vervangen van fossiele brand- en grondstoffen door hernieuwbare alternatieven. Net zoals zon en wind, speelt biomassa hierin een rol. Het Witboek biomassa 2018 beschrijft wat we weten over biomassa: de feiten, de stand van het debat en de kansen die een biobased economy biedt. Het witboek is bedoeld om de dialoog over biomassa in het publieke en politieke domein te voeden.

Het overzicht in Hoofdstuk 1 over de inzet van biomassa en het maatschappelijk debat, laat zien dat CO2-reductie, duurzaamheid en beschikbaarheid belangrijke randvoorwaarden aan biomassa stellen. Maar ook dat binnen deze kaders ruimte zit om de inzet van biomassa te laten groeien in de strijd tegen klimaatverandering.

Hoofdstuk 2 laat zien wat de huidige ambities in Nederland zijn voor biomassa in de energietransitie. Voor de realisatie van deze ambitieuze plannen zijn drie prioriteiten uitgediept. Dat betreft het opschalen van duurzame toeleveringsketens, het aanjagen van bio raffinage en het inzetten op maximale emissiereductie.

Hoofdstuk 3 schetst een beeld voor een ‘biobased Groningen’. Het laat zien hoe er wordt gewerkt aan een groene toekomst met volop kansen om voorop te lopen in de ontwikkeling van deze nieuwe motor van de Nederlandse economie. De basis is sterk met havens, chemie, energie en landbouw. Dat biedt mogelijkheden om ketens te integreren. Met het verder uitbouwen van een biobased Groningen kan op grote schaal CO2 uitstoot worden gereduceerd en ontstaat tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid en meer hoogwaardige groene industrie.

Interesse om uw bedrijfsvoering biobased te maken maar heeft u geen idee waar te beginnen? Neem dan gerust contact op!

Download het witboek biomassa