Verkeersveiligheid speerpunt in mobiliteitsbeleid

Verkeersveiligheid is een van de belangrijkste speerpunten van het Noord-Brabantse mobiliteitsbeleid. In het Brabantse Verkeersveiligheidsplan - BVVP 2020-2024 - is veel aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Zo zijn fietsers opgenomen als belangrijk thema. De provincie wil dan ook inzichtelijk maken welke fietspaden in de provincie veiliger ingericht kunnen worden. Tot op heden is het moeilijk om dit snel, eenvoudig en eenduidig inzichtelijk te krijgen, omdat data verouderd of niet (meer) voorhanden is. Met deze pilot proberen de initiatiefnemers te komen tot een inventarisatiemethode waarmee eenvoudig een goed inzicht wordt verkregen in de veiligheid op het fietspad. Op termijn kunnen zo ook andere provincies en gemeenten ondersteund worden om de verkeersveiligheid op fietspaden te verbeteren. 

Sensoren en kunstmatige intelligentiemodellen

Voor de pilot worden zowel fiets als berijder voorzien van sensoren: LiDAR (Light Detection And Ranging), GPS en camera’s. Deze meetapparatuur scant de omgeving van de fiets en verwerkt deze in een digitaal bestand. De partners analyseren de verzamelde data met behulp van algoritmes en kunstmatige intelligentiemodellen om het fietspad nauwkeurig in kaart te brengen. Zo verwachten de partners een goed beeld te krijgen van het fietspad, de obstakels en meer fysieke zaken die van belang zijn voor de verkeersveiligheid. Gecombineerd met de functie en het gebruik van het fietspad, kan dan een afweging worden gemaakt over de verkeersveiligheid op het fietspad. 

Op 13 januari heeft de eerste proef plaatsgevonden op de F59. Deze route is gekozen omdat hier verschillende soorten verhardingen, voorrangssituaties en inrichtingskeuzes voorkomen en de route eerder op andere wijzen al is geanalyseerd. Hierdoor zijn de resultaten van deze inventarisatiemethode goed te interpreteren en te vergelijken met bekende gegevens en inzichten. 

Wil je meer weten over de bevindingen van deze pilot, of eens sparren over metingen ten behoeve van de verkeersveiligheid van fietspaden? Neem dan gerust contact met ons op.