Een visvijver met voornamelijk populieren er omheen, veel meer was het niet. Een gebied ten noorden van de voormalige spoorlijn Uden-Veghel dat later ingesloten zou raken door de A50.

Ruimte voor circa 1.500 woningen werd eerst in een structuurplan en vervolgens in een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting vastgelegd. Zo leer je je planvormen kennen. Een globaal stedenbouwkundig plan was de basis voor de verdere uitwerking van de deelplannen. Daar begon de gemeente eerst zelf mee.

Nadat de gemeente zelf de eerste twee delen had uitgewerkt, heeft Royal HaskoningDHV het verdere ontwerp gemaakt voor dit plangebied. Wij werkten het totale plan verder uit, daarbij ook de water- en groenstructuur versterkend. De gedetailleerde verkaveling met beeldkwaliteitseisen die we voor deelgebied 3 maakten, is vrijwel letterlijk gerealiseerd. Het plan is nu grotendeels gerealiseerd en de centrale groene ruimte en de nieuw ingerichte visvijver vormen duidelijke kwaliteitselementen in de wijk.