Aluchemie exploiteert de grootste, zelfstandige anodeproductiefabriek ter wereld. Anodes worden toegepast in het productieproces van aluminium. Het unieke aan de fabriek is, dat er op dezelfde productielijnen meerdere anoden van verschillende formaten kunnen worden geproduceerd. Aangezien aluminiumproducenten hun productieprocessen continu optimaliseren, groeit de vraag naar grotere anoden.

Aluchemie heeft de hulp van Royal HaskoningDHV ingeroepen voor:

  • het optimaliseren van de logistiek (oplossen van knelpunten)
  • het ontwerpen van een nieuwe rookgasreinigingsinstallatie om de uitstoot te verminderen
  • het moderniseren van de bakoven

Royal HaskoningDHV leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een toekomstbestendige fabriek voor Aluchemie, met gemoderniseerde systemen en minder uitstoot. Royal HaskoningDHV heeft het masterplan voorbereid en was verantwoordelijk voor het projectmanagement, het ontwerp en bestek, evaluatie van de offertes, de planning van het project, QHSE en locatietoezicht gedurende de diverse projecten.