Tijdig inspelen op toekomstige (groei)opgaven

De verwachte groei van woon- en werkgelegenheid rondom Haarlem en Amsterdam leidt tot een grote toename in woon-werkverkeer. Dit resulteert in knelpunten in zowel het OV-netwerk als op de weg. Daarnaast is de concurrentiepositie van het OV ten opzichte van de auto niet aantrekkelijk genoeg om een “modal shift” naar het OV te realiseren. Bovendien is verdere verduurzaming van het OV (zero-emissie) voor de toekomst een vereiste. De opgave is dan ook om voor te sorteren op (de ontwikkeling van) hoogwaardig en duurzaam OV, om zo de toekomstige reizigersgroei te faciliteren.

Ontwikkelperspectief waarbij de reiziger centraal staat

Royal HaskoningDHV heeft een uitgebreide probleemanalyse gemaakt van het OV-systeem, een ontwikkelperspectief opgesteld en groeipaden uitgewerkt.

In de probleemanalyse stond de ‘reiziger centraal’ en keken we naar wat de reiziger nodig heeft voor een hoogwaardige reizigersbeleving: een snelle reistijd, geen/weinig overstappen, hoog comfort, goed voor en natransport, maar ook zachtere factoren zoals herkenbaarheid. Met de voor 2040 verwachte reizigersvraag (in aantallen en kwaliteit) en uitgangspunten voor het HOV-systeem blijkt BRT hier een passend ontwikkelperspectief. Dit hebben we vervolgens uitgewerkt in een groeipad met te ondernemen stappen voor korte, middellange en lange termijn. Hierbij is ook aandacht geweest voor de toepassing van zero-emissie vervoer.

BRT als ontwikkelperspectief verder uitwerken

De studie heeft geresulteerd in het breed gedragen besluit om BRT als ontwikkelperspectief voor het OV-systeem tussen Haarlem en Amsterdam verder uit te werken. Dit garandeert dat bewoners in de westkant van de MRA ook in de toekomst prettig en snel kunnen reizen en garandeert een bereikbare, duurzame en vitale regio.