Een parkeergarage en een voetgangersbrug zijn samen in één volume ondergebracht, zwevend boven de grond, en zwenkt met een elegante bocht over de rails.

Transferium Barneveld

De eenheid van de compositie wordt versterkt doordat de dubbele hoogte van de parkeergarage wordt doorgezet in de hoogte van de brug. Een krachtige en gelaagde gevel met evenwijdige strepen bestaand uit aluminium buizen die varieren in diameter omhullen de compositie.

Transferium Barneveld

Aan de andere kant contrasteert het verhoogde plein met robuuste materialen sterk met de omringende natte gronden en bossages.

Transferium Barneveld

Projectfeiten

  • Klant: Gemeente Barneveld
  • Locatie: Barneveld
  • Periode: 2004 - 2006
  • Expertise: Architectuur en landschaparchitectuur
  • Team: Oriol Casas (architect), Gijs Wolfs (architect) en Paul Kersten (landschaparchitect)