De gemeente Nijkerk wilde graag de inwoners actief betrekken bij

de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte. Dit vond plaats in een tijdsbestek van enkele maanden en geheel digitaal. Vanwege de goede ervaringen met deze werkwijze zijn er daarna ook klankbordgroepen per wijk opgezet.

In dit traject hebben wij binnen vier maanden een Transitievisie Warmte opgeleverd, gebaseerd op een technisch-economische analyse en een betrokken gesprek met inwoners van de gemeente Nijkerk.

De participatie voor de Transitievisie Warmte was georganiseerd volgens twee sporen:

  • Een klankbordgroep warmte met inwoners. In twee digitale sessies met inwoners die zich hadden aangemeld voor de klankbordgroep, hebben we met elkaar besproken hoe  we omgaan met participatie en welke criteria voor bewoners belangrijk bij het prioriteren van wijken
  • Brede bewonersavonden over de warmtetransitie. In drie digitale bijeenkomsten hebben we samen met de gemeente Nijkerk en het Energieloket de voorlopige resultaten gepresenteerd. De bewonersavonden waren per kern georganiseerd. Daarin was veel ruimte voor vraag en antwoord, via gestructureerde vragenrondes met experts. 
  • De uitkomsten van deze sessies zijn meegenomen in de uitwerking van de Transitievisie Warmte. Ook meldden inwoners zich spontaan aan om actief bij te dragen via een klankbordgroep of als ambassadeur.

Resultaat

  1. Een concept Transitievisie Warmte, die in een kort tijdsbestek – met hulp van diverse digitale tools – getoetst is onder stakeholders en besproken is met inwoners. 
  2. Een betrokken groep inwoners, die via de klankbordgroep warmte actief meedenkt over de Transitievisie Warmte voor de gehele gemeente. Vanwege de goede ervaringen met deze werkwijze worden daarna ook klankbordgroepen per wijk opgezet.
  3. Aanmeldingen voor klankbordgroepen per wijk, waarmee na vaststelling van de Transitievisie Warmte verder in gesprek wordt gegaan over nog op te stellen uitvoeringsplannen. 

Projectfeiten

  • Uitdaging: een Transitievisie Warmte voor de gemeente Nijkerk digitaal én met betrokken bewoners realiseren 
  • Klant: gemeente Nijkerk
  • Periode: 2021
  • Oplossing: door het organiseren van inspraak via ambassadeurs, klankbordgroepen en bewonersavonden werden bewoners enthousiast om actief bij te dragen.