De uitdaging

De nieuwe RWZI wordt een duurzame, energieneutrale installatie die volledig in het landschap past. Projectleider Antoine van Geffen (Waterschap Aa en Maas): "Wij streven ernaar om met de nieuwe installatie energie uit het afvalwater te halen, zodat wij energieneutraal zuiveren. Wij kiezen bewust een duurzame oplossing. Daarnaast is het belangrijk dat de zuivering zoveel mogelijk past in het waterrijke gebied van de Diezemonding."

Onze oplossing

Royal HaskoningDHV en Aa en Maas hebben gezamenlijk de contractdocumenten opgesteld. Royal HaskoningDHV heeft hierbij de Systems Engineering (SE lite™) methode gehanteerd. Dit is een combinatie van de sterke punten van Systems Engineering - gestructureerd en oplossingsvrij specificeren - en eenvoud en toegankelijkheid. Dus geen pakken papier en eindeloze afvinklijstjes, maar een gerichte, behapbare aanpak met een krachtige visualisatie in combinatie met interactieve sessies.

"Met SE-lite nemen wij de klant op een interactieve wijze mee in het proces van het opstellen van Eisen", aldus projectleider Martijn van Leusden van Royal HaskoningDHV. Vervolgens heeft de aanbesteding plaatsgevonden op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Martijn vervolgt: “Hiermee geeft de opdrachtgever de inschrijvende partijen de mogelijkheid om contractuele aspecten te bediscussieren en zo nodig aan te passen.

De aanbesteding is gestart najaar 2013, de oplevering van de nieuwe RWZI staat gepland voor 2019itvoeringsplannen. Wij stellen de planning (tijd-weg) op. Ook leveren wij procesondersteuning op strategisch vlak.