Het Havenbedrijf Rotterdam probeert ultradiepe geothermie als duurzame energiebron beschikbaar te maken voor zijn klanten, als bijdrage aan de energietransitie. Omdat er weinig alternatieven voor duurzame stoomvoorziening zijn richt het project zich met name op geo-stoom opwekking op grote schaal. De ontwikkeling van de eerste ultradiepe geothermieput in de haven zou de grootschalige ontwikkeling van deze energiebron in gang zetten.

Duurzame warmteproductie
Geothermie kan in percentages van de totale energiebehoefte slechts een bescheiden aandeel leveren, maar er zijn in een dergelijk industrieel gebied weinig grootschalige alternatieven voor fossiele brandstof. Het verschil met bijvoorbeeld een biomassa-oplossing is dat geothermie weliswaar een veel grotere investering vergt, maar dat die vervolgens wel tientallen jaren een duurzame warmteproductie garandeert zonder brandstoffen en tegen lage operationele kosten. Dat maakt het voor alle betrokkenen een interessant en relevant project.

Strategisch advies

Gertjan Dahm, Royal HaskoningDHV: ‘We hebben met een integrale benadering van alle aspecten aan de hand van de business case duidelijk proberen te maken wat in werkelijkheid haalbaar is en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Dat was noodzakelijk om goed onderbouwde beslissingen te nemen.’