De Deense overheid heeft ervoor gekozen om de zorg te centraliseren in 'super ziekenhuizen'. Deze ziekenhuizen worden voorzien van de meest moderne technologieën. Het universitair ziekenhuis in Aalborg is het grootste ziekenhuis in het noorden van Denemarken. Eduard Boonstra, business development director bij Royal HaskoningDHV: "We werden uitgenodigd om deel te nemen aan het consortium door onze projectpartner Schmidt Hammer Lassen Architects vanwege onze expertise in ontwerpen voor de gezondheidszorg en hun ervaring met ons bij een eerder project, namelijk het International Criminal Court in Den Haag."


Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor het constructief en conceptueel ontwerp van installatietechniek voor het ziekenhuis. Eduard vervolgt: "In het ontwerp laten we zien wat we kunnen doen op het gebied van architectuur, systemen, duurzaamheid, bouwfysica en logistiek. Het ontwerp vormt een interessante vraag - hoe bouw je een super ziekenhuis met behoud van de menselijke maat en een maximum aan comfort voor patiënten, bezoekers en gebruikers. Hiertoe hebben we de acute en electieve patiëntenstromen binnen het ziekenhuis gescheiden en door de flexibele en compacte vormgeving is er ruimte om te groeien."

Royal HaskoningDHV is ook verantwoordelijk voor het BIM data management. De tijd benodigd voor de ontwerpfase is gereduceerd met 20% door gebruik te maken van een intelligent proces. Dit proces start met de wensen van de klant. Deze wensen zijn vertaald naar eisen (Programma van Eisen). De eisen worden gemanaged in een database (BriefBuilder) die is gekoppeld aan het 3D (revit)ontwerp, waardoor we het ontwerp steeds kunnen verifiëren, zowel op ruimtelijk als functioneel niveau. Doordat de eisen real time 24/7 beschikbaar zijn voor het ontwerpteam, de klant en andere stakeholders kan het besluitvormingsproces op een efficiënte manier plaatsvinden.