Momenteel wordt gemaaid bermgras meestal afgevoerd naar een nabije composteerder die betaald wordt voor het verwerken van het bermgras. Bij dit proces komen veel broeikasgassen vrij. Hoewel er innovatieve verwerkingsmethoden en toepassingen voor (berm) gras zijn, zijn dergelijke projecten vaak nog kleinschalig en zijn er nog veel belemmeringen voor de uitvoering (waaronder de eerder genoemde afvalstatus van gras, maar ook het financieel haalbaar maken). Daardoor bestaat er op dit moment nog geen markt voor deze biomassastroom.

BUN-K

Het is de ambitie van BUN-K (Business Unit Natuurlijk Kapitaal) van Rijkswaterstaat om een markt voor en waarde te creëren uit bermgras. Door dit te doen, hoeven terrein beherende organisaties uiteindelijk niet meer te betalen voor de afvoer en verwerking van bermgras, maar worden ze (mogelijk niet direct maar op de lange termijn) betaald voor het bermgras.

Ook zijn er verschillende duurzaamheidsvoordelen geassocieerd met het hoogwaardig toepassen van bermgras. Als eerste stap in deze ambitie, is het ‘van Berm tot Bladzijde’ project geïnitieerd wat erop gericht is om bermgras te verwerken tot karton. Het doel van het ‘van berm tot bladzijde’ project is het leveren van ingekuild bermgras aan onder andere papier- en kartonfabriek ‘Parenco’. Bij Parenco wordt vervolgens de grasvezel geëxtraheerd door middel van de New Foss technologie. De grasvezel zal na verschillende voorbereidende stappen bijgemengd worden in het karton productie proces.

Circulaire Economie

Royal HaskoningDHV biedt BUN-K ondersteuning met de ontwikkeling van het ‘van Berm tot Bladzijde’ project volgens de principes van een circulaire economie. Deze ondersteuning is onder andere op de volgende onderwerpen en vragen:

  • Onderzoek naar de beschikbare kwantiteit en mogelijke leveranciers van bermgras;
  • Hoe de kwaliteit van het gras door de hele keten bepaald en behouden kan worden;
  • Juridische vraagstukken zoals de afvalstatus op bermgras adresseren;
  • Hoe het risico van zwerfafval in - en vervuiling van het bermgras te beheren;
  • Het verbinden van ketenpartners, onder andere door het oprichten van een stuurgroep op directieniveau en opstellen van een intentieverklaring;
  • De keten op te zetten op een manier dat alle betrokkenen een voordeel hebben.

Zo werken we samen met BUN-K, marktpartijen en andere overheden om de transitie te maken naar een circulaire economie.