Van Leeuwenhoek Laboratory

Hoofdgebruikers TNO en Technische Universiteit Delft zetten het gebouw in voor onderzoek, onderwijs en ontwikkeling.

Van Leeuwenhoek Laboratory

Industriegebouwen kenmerken zich door een pragmatische en procesgedreven opzet. In tegenstelling tot schoolgebouwen, theaters of bijvoorbeeld bibliotheken is niet de beleving van de mens leidend, maar is het industrieel proces bepalend. Form follows function.

Van Leeuwenhoek Laboratory

Van Leeuwenhoek Laboratory

Vooruitstrevende en complexe onderzoeken stellen lokaal extreem hoge eisen aan het gebouw. Naast deze functionele uitgangspunten ligt de focus van het architectonisch ontwerp op de onderlinge communicatie tussen de gebruikers van het gebouw en de visuele communicatie naar buiten. Het atrium speelt hierin een belangrijke rol. Het vormt een interface tussen de cleanrooms (machine) en gebruikers en leent zich voor informele ontmoetingen en uitwisseling van kennis.

Van Leeuwenhoek Laboratory

Van Leeuwenhoek Laboratory

Omdat het gebouw 24 uur per dag in gebruik is, vormt het ’s avonds een baken in de omgeving. Door de gangen aan de gevel te plaatsen zijn de wetenschappers duidelijk waarneembaar en kan de daglichttoetreding en warmtelast van de cleanrooms beter gereguleerd worden.

De vierkante gevelperforaties bieden van buitenaf zicht op de techniek van de toekomst, vanuit binnen doen ze dienst als oriëntatiepunten voor het technisch personeel.

Van Leeuwenhoek Laboratory

Van Leeuwenhoek Laboratory

Projectfeiten:

  • Klant: TNO Finance & Real Estate
  • Stad: Delft
  • Scope: 9,300 m2 Bruto vloeropprvlak
  • Periode: 2004 - 2009
  • Expertise: Architectuur