De gemeente Amsterdam heeft verduurzaming van de stad hoog in het vaandel staan. Daarom wil de gemeente Amsterdam dat ontwikkelaars van nieuwbouw en herontwikkeling nadenken over hoe deze projecten zo goed mogelijk duurzaamheid kunnen inbouwen. In delen van Amsterdam wordt in de warmtevraag voorzien door een hogetemperatuur-warmtenet. Het is echter duurzamer om op lage temperatuur te verwarmen, en daarom wil de gemeente Amsterdam onderzoeken of lokale warmtenetten op basis van lokale en lage temperatuur bronnen een alternatief zijn voor het stadswarmtenet op hoge temperatuur.

Op het Zeeburgereiland wordt een nieuw bedrijventerrein gebouwd, de ‘Bedrijvenstrook’. Oorspronkelijk werd voor deze nieuwbouw de aansluiting op het hoge temperatuur warmtenet van Nuon voorzien. De gemeenteraad heeft echter een motie ingediend om voor nieuwbouw de warmtevraag bij voorkeur met lokale bronnen en op lage temperatuur te voorzien. Een logische keuze gezien de duurzame warmtebronnen op hoge temperatuur beperkt zijn. Deze beperkt beschikbare energie kan dan het best ingezet worden voor de bestaande bouw, die vanwege mindere isolatie hogere temperaturen nodig heeft.

De gemeente Amsterdam heeft daarom gevraagd om middels een variantenonderzoek inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden voor een duurzaam warmte- en koudesysteem voor de Bedrijvenstrook Zeeburgereiland. Uitgangspunt voor de gemeente is dat dergelijke collectieve systemen duurzaam, open en betaalbaar moeten zijn.


Variantenanalyse duurzaam warmtesysteem Zeeburgereiland | Royal HaskoningDHV


De gemeente zocht naar een methodiek om een eerlijke en transparante afweging te kunnen maken tussen de verschillende technische mogelijkheden. Middels een rekenmodel en multicriteria-analyse zijn de verschillende varianten kwantitatief beoordeeld op duurzaamheid, betaalbaarheid en haalbaarheid. Op basis van dit onderzoek kan de gemeente één of enkele voorkeursvarianten kiezen. In een vervolgfase worden de voorkeursvarianten in meer detail uitgewerkt om tot een definitieve keuze te komen voor het warmte- en koudesysteem van de Bedrijvenstrook.